english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Algoritmická saturnizácia

prednáška v rámci výstavy KOZMIKOMIKS

Čas: 29. júna 2017 o 18:00
Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Prednášajúci: Kristian Lukić


Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.


Misia sondy Cassini, ktorá je momentálne v obežnej dráhe Saturnu, prináša nové poznatky o tejto prstencovej planéte, zároveň však vyvoláva nové fantastické interpretácie. Od starovekých Saturnálií, renesančných neoplatonistov, až po nové interpretácie, býva Saturn vnímaný ako cudzí prvok, ktorý má schopnosť deformovať ľudskú realitu. Saturn bol historicky ponímaný ako zlovoľný činiteľ, vytvárajúci obmedzenia, zavádzajúci čas a pevnú štruktúru, no býval tiež stotožňovaný s géniom a melanchóliou, ktoré začali byť postupne po renesancii prijímané pozitívnejšie. Zvyšujúci sa záujem o Saturn (a vo všeobecnosti o rôzne kozmické špekulácie) v nekonečnom priestore internetu za posledných niekoľko rokov je paralelný s narastajúcim vedomím post-reality, silneniu takzvanej alt-right (alternatívnej pravice) a vo všeobecnosti odcudzením mašinistického finančného kapitalizmu.

Kristian Lukić vo svojej prednáške v rámci výstavy KOZMIKOMIKS v tranzit.sk predstaví niektoré historické súvislosti aktuálnych otázok technologického zmätenia. Hoci je súčasné "temné osvietenie" so svojou "post-pravdou", "post-realitou", falošnými správami, obavami z nárastu popularity pravicových strán a rastúcim záujmom o okultizmus silne ovplyvnené sieťovými technológiami, má aj svoje historické paralely. Pre takéto obdobia je spoločné to, že "duchom" ich doby je paranoja, pomsta a nedôvera v spoločné širšie spoločenské vízie. Obnovený záujem o mentálny / duchovný / fyzický útek (mimo Zem, ako to nedávno navrhli Musk alebo Hawking, alebo naopak únik do sociálnych médií, či útek z mesta) napokon poukazuje na aktuálne spoločenské zmätenie a rozmazaný spoločný politický obzor.

Kristian Lukić je kurátor, umelec, venuje sa tiež výskumu. Je doktorandom v rámci Knowledge Culture na Leuphana Universität v Lüneburgu, je tiež spolu-zakladateľom Institutz za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON v Novom sade, (www.napon.org). Jeho práca sa orientuje na rozhranie umenia, technológií a politiky. V posledných rokoch skúma vzťahy medzi všeobecnou algorytmizáciou a takzvanými podmienkami post-reality. So svojim textom Colonization with Love (Kolonizácia s láskou) sa tiež zúčastnil výskumného projektu o facebooku s názvom Share Lab. https://labs.rs/en/category/facebook-research/

V rokoch 2001 až 2006 pracoval ako programový manažér v New media center_ kuda.org v Novom Sade. V roku 2006 až 2011 pracoval ako kurátor digitálnej zbierky a mediálnej praxe v Múzeu súčasného umenia Vojvodiny v Novom Sade. Usporiadal množstvo výstav a konferencií ako Play Cultures v roku 2007 (o kultúre a politike hry), Territories and Ressources v roku 2008 (o Web 2.0 a sociálnych sieťach), Wealth of Nations (o svete financií) v roku 2009 v Novom Sade a v Bristole v roku 2010. V roku 2010 bol spolu so skupinou STEALTH.unlimited kurátorom festivalu filmu Impact v Utrechte. Medzi rokmi 2011 a 2014 bol koordinátorom výskumneho projektu Autonomies, (o algoritmických režimoch v umení a spoločnosti).Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.Related
KOZMIKOMIKS