english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

KOZMIKOMIKS

Text Information/
Picture Gallery/

9. 6. - 15. 7. 2017

Kurátorka: Lucia Gregorová Stach

Prezentovaní autori:
Claudiu Cobilanschi, András Cséfalvay, Pavlína Fichta Čierna, Stano Filko, Martin Lang, Juraj Meliš, Lucie Mičíková, Rudolf Sikora, Pavel Sterec, Martin Špirec, Miloslav Topinka, Jana Želibská

S príspevkom:
Ján Ballx, Kristian Lukić

Vernisáž: 9. júna 2017 o 18.00


Otvorené: streda – sobota, 14:00 – 19:00
Adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Komentovaná prehliadka výstavy
6. júla 2017 o 18:00
s Luciou Gregorovou Stach


Kozmikomiks prezentuje myšlienky, príbehy a nové mýty. Súčasní umelci rozkrývajú ich vlákna v neukončenom procese výskumu, alebo ich za pomoci filozofie vedy, antropológie, ale aj para- a pseudo-vedeckých teórií a populárnej literatúry sami eklekticky vytvárajú. Konceptuálne umenie a súčasná poézia objavujú stále nové možnosti využitia informácií z vedy a techniky ako materiál pre divergentné poetické a filozofické úvahy. Reflektujú pritom myslenie súčasného človeka nachádzajúceho sa v situácii post-faktickej a post-internetovej doby.

Spoločnou platformou je téma Kozmu ako usporiadanej totality bytia, ktorá je opakom a protiváhou Chaosu. Výstava ponúka interpretáciu vzťahu umelca k  exaktným prírodným vedám a technologickému vývoju s dôrazom na prácu s materiálom, pretože tá svojou subjektívnosťou vyvažuje a zároveň spochybňuje objektivitu vedeckého skúmania. Kozmos ako prepojenie vizuálneho umenia a vedy je konštruktom intelektu, no zároveň poskytuje bohaté možnosti individuálneho spirituálneho prežívania.

Predstavené autorské skúmania a gestá od 80. rokov po súčasnosť nie sú preto prvoplánovou oslavou kozmických výdobytkov ľudstva, ale prehliadkou konštruktov vlastných univerz vytvorených podľa individuálnych kozmológií. Namiesto eufórie z budúcnosti vyžarujú skôr melanchóliu a nostalgiu nenaplnenej - nenaplniteľnej - túžby. Cez osobné skúmania všehomíra, ktoré majú privátny až intímny charakter, presakujú odkazy k politickým témam,  ekológii a etike ako kľúčovým otázkam budúcnosti planéty a ľudstva. Oblasť sci-fi slúži často ako katalyzátor medzi umením a vedou , pretože poskytuje nielen futurologické idey, ale aj množstvo kritických nástrojov na spracovanie žitej reality. Diela založené na výsostne vizuálnom účinku pracujú s témou úniku z úzkosti bytia v známom časopriestore a navzájom zrkadlia vedecké a umelecké motívy ako psychologické javy.

Autorov a autorky tohto výberu spája predstava vesmíru ako mentálneho priestoru a stavu, nie ako reálneho miesta. Svoj názov si výstava prepožičiava z knihy Itala Calvina „Cosmicomics“, ktorú napísal medzi rokmi 1963–1968 na vrchole Studenej vojny, uprostred „space race“. V sérii mikropríbehov o kozme ponúkol vlastný poetický variant sci-fi ako fantastickej alternatívy k realizmu, rozmachu médií a informácií v každodennom živote.

Kozmos ako takmer výhradne mužská téma neoavantgardy je na výstave obohatený o diela z perspektívy ženského pohľadu. Medzinárodná výstava Kozmikomiks tak ponúka diela autoriek a autorov troch generácií - neoavantgardy, strednej generácie, ako aj mladé progresívne umelkyne a umelcov.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Projekt tiež vznikol s podporou Rumunského kultúrneho inštitútu v Prahe.