english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kurzy pre amatérov a Cvičenia kreativity

Komentovaná prehliadka a diskusia s Lászlóm Bekem, Ľubomírom Ďurčekom a Květou Fulierovou

Text Information/
Picture Gallery/

Čas: 18. januára 2017, 17:00 – 19:00
Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava

Za účasti: László Beke, Ľubomír Ďurček, Petra Feriancová, Květa Fulierová, Zsuzsa László

Podujatie bude prebiehať v slovenčine a angličtine s tlmočením.

Výstava Spoločné posedenie predstavila témy amatérskeho umenia a tvorivosti, ktoré nie sú len kľúčovými pojmami hnutia Fluxus, ale aj myšlienkami, ktoré si osvojilo socialistické hnutie za účelom ľudovej osvety. Debatu o nich povedie László Beke, Ľubomír Ďurček a Květa Fulierová spolu s Petrou Feriancovou a Zsuzsou László.

Aktuálna výstava v tranzit/sk sa zameriava na sedemdesiate roky, na obdobie normalizácie, kedy sa rodí fenomén paralelnej kultúry čoby jedinej sféry, v ktorej je možné kritické a slobodné myslenie napohľad oddelené od akejkoľvek politiky. Spoločné posedenie pripomína udalosti a  porovnáva dokumenty z československej, maďarskej, poľskej a juhoslovanskej umeleckej scény, ktorých povahu určovali rôzne podoby štátneho socializmu a kapitalizmu, premeny politického dohľadu nad umeleckými podujatiami ale i pohyblivá hranica medzi oficiálnou a paralelnou kultúrou.

Podujatie začne komentovanou prehliadkou, po nej bude nasledovať diskusia o vzdelávacích aktivitách neoavantgardných umelcov, ktorej ako východisko poslúžia dokumenty z archívu Květy Fulierovej, Ľubomíra Ďurčeka a Lászlóa Bekeho. Zastavíme sa pri performatívnych metódach výuky, ktoré zaviedli vyučujúci umelci a pri otázke, ako vnímať „výchovné umenie“ - ako apropriáciu či taktické využitie kultúrnych inštitúcií socialistického štátu alebo ako realizáciu utopickej pedagogickej predstavy o demokratizácii umenia. Účastníci si budú môcť vyskúšať Cvičenia kreativity, kurz pre amatérov, ktorý v rokoch 1975-77 viedli Dóra Maurer a Miklós Erdély, ako aj úlohy a hry, ktoré vytvoril László Beke.

Květoslava Fulierová (1932) je slovenská umelkyňa aktívna predovšetkým v oblasti grafiky. Známy je jej partnerský vzťah a spolupráca s Júliusom Kollerom (1939-2007), slovenským umelcom, ktorý je dnes už kanonizovaný ako hlavný protagonista slovenského konceptuálneho umenia. Květoslava Fulierová vytvára od šesťdesiatych rokov fascinujúci archív umeleckých i každodenných udalostí zostavených poväčšine z fotiek, ktorých je sama autorkou. V jej vlastníctve sa nachádza aj bohatá fotodokumentácia kurzov pre amatérov a letných táborov, v rámci ktorých Koller vyučoval (1968-1992).

László Beke (1944) je historik umenia a kurátor, od šesťdesiatych rokov významná postava na maďarskej umeleckej scéne. Dôležitý je jeho podiel na vývoji neoavantgardného a konceptuálneho umenia v Maďarsku, napísal dôležité články o fotografickej teórii a praxi, performance, undergrounde, dada, Fluxuse, futurológii, vizuálnej kultúre a tvorivosti. Ako výnimočne aktívny člen maďarskej i medzinárodnej umeleckej scény zhromaždil cenný archív dokumentov a prác na papieri. Beke, ktorý vystupoval aj ako „neznámy umelec“, inicioval niekoľko významných kolektívnych projektov a podujatí ako napr. Imaginácia (1971), Stretnutie českých, slovenských a maďarských umelcov (1972) a  v Budapeštianskom klube mladých umelcov zorganizoval množstvo dôležitých výstav umelcov ako Ján Mlčoch, Petr Štembera (1975), Ken Friedman (1975), Robert Filliou (1976) a Stano Filko, Miloš Laky a Ján Zavarský (1977).

Ľubomír Ďurček (1948) je konceptuálny umelec, performer, dokumentarista, autor experimentálnych textov, kníh a flmov. Väčšinu svojho života pôsobil ako stredoškolský pedagóg. V roku 1977 spoločne s Petrom Bartošom organizoval výstavu fotografí českých a slovenských akčne a konceptuálne zameraných výtvarníkov, pomenovanú Fotozáznamy. Na prelome 70. a 80. rokov spolupracoval s Divadlom Labyrint a Dočasnou spoločnosťou intenzívneho prežívania okolo Jána Budaja. Po roku 1989 sa konali jeho prvé samostatné výstavy (Považská galária umenia v Žiline, 1992; Galérie mesta Bratislavy, 2003; Slovenská národná galéria, 2013 a iné). Ďurček sa zúčastnil viacerých medzinárodných výstav (Works and Words (DeAppel, Amsterdam, 1979); Body and the East (Moderna Galerija, Lublaň, 1998); Navzájem. Společenství 70.–80. let (Tranzitdisplay, Praha / Dům umění města Brna, Brno, 2013).

Ľubomír Ďurček: Spoločná fotografia z letného sústredenia AMA výtvarníkov, 1984 (foto: Ľubomír Ďurček)