english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nikto nie je ostrovom. Podoby spolupráce v umení

Workshop v dvoch častiach s Åsou Sonjasdotter a Ingelou Johansson / Záverečné zhrnutie s Líviou Páldi

Text Information/
Picture Gallery/

Dátum: 27. októbra, 9.30 – 17.00
Adresa: tranzit sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava

Stretnutia s dvoma umelkyňami v rámci jedného workshopu sú zamerané na vzájomnú výmenu skúseností s miestne špecifickými metódami súčasnej umeleckej tvorby, aké sa rozvíjajú mimo obvyklé umelecké centrá. Zamerajú sa na umelecké projekty späté so špecifickými lokalitami a vstupujúce do vzájomnej interakcie priamo s konkrétnymi komunitami, ich príbehmi, topografiou a tradovanou múdrosťou, teda na projekty vychádzajúce priamo z infraštruktúry a sietí ľudských i iných zdrojov. Workshop sa tiež zameria na prehodnocovanie pojmov ako špecifickosť miesta a kontextu, spolupráca a kolaborácia, angažovanie a hostiteľstvo, zdola organizované procesy učenia sa, či rôzne prístupy k etickému umeleckému výskumu a terénnej práci.

Workshop sa bude konať v anglickom jazyku. Pre účastníkov je pripravený malý obed a občerstvenie.
Workshop je určený nielen pre študentov, ale pre všetkých, ktorí sa zaoberajú vizuálnym umením a filmom, teóriou umenia a filmu, sociológiou, kultúrnymi štúdiami, feminizmom, aktivizmom a príbuznými oblasťami.

Účasť je bezplatná. Pre účasť je potrebné sa zaregistrovať mailom na adresu office.sk@tranzit.org do 24. októbra!
Prosím uveďte v rámci registrácie Vašu špecializáciu.


/Prosím neprehliadnite tiež, že Ingela Johansson, Lívia Páldi a Åsa Sonjasdotter budú mať 26. októbra o 17:00 prednášku v Café Berlinka (Námestie Ľudovíta Štúra 33/4, 811 02 Bratislava).
Viac info o poduajtí nájdete tu.


Ingela Johansson žije a pracuje v Štokholme. Jej tvorba často reaguje na lokálne problémy, využíva medziodborový prístup a kombinuje rôzne estetické stratégie. Skúma rolu umelca ako katalyzátora a sprostredkovateľa. Jej cieľom je demaskovať a spochybniť veci, ktoré ovplyvňujú naše každodenné životy, teda politické, etické a sociálne systémy ale aj to, ako sa píšu ich dejiny. Jej kniha The art of the strike, voices on cultural and political work during and after the mining strike 1969-70 (Umenie štrajku, ohlasy na kultúrnu a politickú prácu počas baníckych štrajkov v rokoch 1969-70 i po nich) vyšla vo vydavateľstve Glänta v roku 2013. K jej najnovším výstavám a projektom patria Moving mass v Kalmar Konstmuseum, 2015-16 a Other eyes on the city v Kungsbacka. http://ingelajohansson.net/

Lívia Páldi žije a pracuje ako kurátorka v Budapešti. V rokoch 2012 až 2015 pôsobila ako riaditeľka BAC – Baltic Art Center vo Visby, Švédsko; v rokoch 2005 až 2011 pracovala ako kurátorka a šéfkurátorka Műcsarnok /Kunsthalle v Budapešti. Usporiadala mnoho výstav, redigovala niekoľko výstavných katalógov, redakčne prispievala do časopisu a knihy East Art Map umeleckého kolektívu IRWIN v Ľubľane (2002-5). Bola jednou z kurátoriek dOCUMENTY (13); v súčasnosti je členkou kurátorského týmu OFF-Biennale Budapest.

Åsa Sonjasdotter je umelkyňou, ktorá pracuje s hmotou, pamäťou, stratami a vyhliadkami, pestovaním rastlín, obrazov a príbehov. Je zakladajúcou členkou The Neighbourhood Academy (Susedská akadémia), zdola organizovanej školy a pobočky Prinzessinnengarten, mestskej záhrady v Berlíne. Pôsobila ako profesorka na Tromsø Academy of Contemporary Art v Tromsø v Nórsku, inštitúcii, ktorú v roku 2007 spoluzakladala. V rokoch 1996 až 2006 bola ÅsaSonjasdotter spoluzakladajúcou členkou dánskej feministickej umeleckej a akčnej skupiny Kvinder på Værtshus (Ženy v krčme). Žije a pracuje v Berlíne.
http://www.potatoperspective.org/


Organizátorom podujatia je tranzit.sk
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzit.

PROGRAM WORKSHOPU:

09.30 – 11.30
O spiacej pamäti roľníckej múdrosti a o tom, ako jej opätovné formovanie môže prispieť k prehodnoteniu alternatívnych kultúrnych praktík a naratívov
Workshop povedie Åsa Sonjasdotter v spolupráci s Otom Hudecom

Prvá časť workshopu sa bude venovať otázke poznania a moci formou konverzácie. Zameria sa na roľnícke vedomostné systémy (ako napríklad predkapitalistický systém obecne zdieľaných statkov – Commons - v Európe) Tieto vedomostné systéme v sebe nesú latentnú alebo vytesnenú múdrosť, ktorú je možné opätovne objavovať a nanovo formovať tak, aby podporila a obohatila spoločnosti či systémy v centre i na periférii, usilujúce o hľadanie alternatív k dnešnému kapitalistickému spôsobu výroby.

Vyzývame účastníkov k tomu, aby si so sebou priniesli lokálne relevantný predmet alebo dokument, ako napríklad obrázky, semená, rastliny či iné materiály, ktoré nesú stopy roľníckeho života či roľníckej múdrosti. Cieľom workshopu bude vyrovnať sa s otázkou angažovanosti a vzájomného posilnenia, bude sa zameriavať na to, ako je možné nadviazať prospešné vzťahy prostredníctvom každodennej podpornej ekonomiky a rôznych platforiem prispievajúcich k širšej diskusii o dejinách a pamäti. Cieľom workshopu je pritom ponúknuť nové metódy práce s rôznymi kultúrnymi praktikami a lokálnymi príbehmi.


12.00 – 14.00
Obed a návšteva trhoviska Žilinská
s Jürgenom Rendlom

14.30 – 16.30
O tom, ako pristupovať ku kolektívnej pamäti filmového záznamu a ako zasahovať do miestnych podmienok prostredníctvom reinscenácie, archívu a filmu
Workshop povedie Ingela Johansson v spolupráci s Jurajom Oniščenkom

Vychádzajúc z premietania filmu Andreis` Maria (cca 40 min.), ktorý Ingela Johansson nedávno natočila na ostrove Gotland v rámci svojej rezidencie v BAC – Balctic Art Center, na workshope sa bude na médium filmu nahliadať ako na projekčnú plochu, na ktorú sa premietajú politické posolstvá a tiež ako na formu archívu. Ingela Johansson predstaví svoje poňatie a metódu tvorby filmu predovšetkým ako nástroja na vypovedanie príbehov, pričom vo workshope sa zameria prepájanie výskumu, miestnej špecifickosti, lokálnej histórie a dejín filmu. Predstaví tiež možnosti režisérskej techniky pozitívne využívajúce spoločenské danosti daného miesta v prospech rozšíreného kreatívneho procesu a využívanie filmu ako alternatívnej stratégie intervencie do verejného priestoru poľnohospodárskeho regiónu na juhovýchode ostrova Gotland.

Účastníci workshopu budú môcť v rámci menších diskusných skupín spoločne prediskutovať témy ako je strih a naratívna štruktúra; filmový dokument ako archív, či eticko-estetické úsilie dosiahnuť konceptuálny naratív. Môžme sa tiež venovať otázkam vznikajúcim pri interpretácii scenára majstrovského filmára a pohovoriť o politických, feministických a spoločenských vrstvách filmu. Ďalší okruh tvoria otázky týkajúce sa pojmu lokálnosti, ponímania umeleckej tvorby vo vzťahu k spoločenským triedam, no napokon a sa môžeme aj o konkrétnych skúsenostiach s tvorbou pre miestne publikum na Gotlande.

Andreis' Maria je filmová esej o filme The Sacrifice (Obeť, 1986, rež. Andrej Tarkovskij), ktorý bol natočený vo švédskej produkcii v Närsholmene na Gotlande. Islandská herečka Guðrún Gísladóttir, ktorá sa po tridsiatich rokoch vracia na miesto so svojou dcérou Verou Illugadóttir rozpráva o tom, ako sa film natáčal. Ide o interpretáciu a poctu postave Márie, čarodejnice, ktorá mala zachrániť svet pred nukleárnou katastrofou. Film reflektuje Tarkovského kritiku civilizácie, snové interpretácie a duchovnú oddanosť, ale jedinečným pohľadom herečky Gísladóttir zachytáva aj to, čo sa odohráva mimo scénu.


16.30 – 17.00
Záver workshopu
s Líviou Páldi kurátorkou a bývalou riaditeľkou BAC – Baltic Art Center, Visby.

Ingela Johansson, Andrei’s Maria, 2016, Foto: Swedish Film Institute Archive

Åsa Sonjasdotter, Adretta - On Memory as Practice, Potato Breeding, and a Socialist Model Village in the GDR (Adretta – O pamäti ako praxi, pestovaní zemiakov a socialistickom modely dediny v NDR), od 2013, ​archívny hárok, scan, bývalý Inštitút pre šľachtenie rastlín v Groß Lüsewitz