english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Antal Lakner / Pracovisko a vychyľovanie priestoru

Spoločný projekt tranzit.sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave

Text Information/
Picture Gallery/

Čas : 28.04.2016, 18:00
Miesto : Fakulta architektúry, STU, Námestie slobobody 19, Bratislava, foyer FA STU

Prednáška sa bude konať v anglickom jazyku.

Antal Lakner je umelec a učiteľ experimentálneho umenia. K jeho medzinárodným aktivitám patrí zastúpenie Maďarska na Benátskom bienále a výstava zorganizovaná holandským štúdiom Droog Design. Na medzinárodnej scéne je Lakner známy svojimi objektmi a projektmi, ktoré vyjadrujú abstraktné myšlienky a ktorých realizácia sa vyznačuje znepokojivou precíznosťou. Sú to napríklad jednotky úplne pasívnej islandskej armády alebo nástroje Iners, ktoré používateľom novými spôsobmi sprostredkovávajú skúsenosť práce a zábavy, fyzickej prítomnosti a virtuality. Posledných desať rokov sa Lakner zaoberal projektom Téreltérítés / Space Detournement (Vychyľovanie priestoru). Ide o trojklanné úsilie, ktoré začalo v podobe univerzitného predmetu o priestorovosti kombinujúceho dejiny, teóriu a prax, a ktoré sa následne rozvinulo do podoby umelecko-dizajnového kolektívu Space Detournement Working Group (Pracovná skupina pre vychyľovanie priestoru) a prevádzky priestoru s názvom Work Area (Pracovisko).

Vo svojej prednáške sa bude Antal Lakner venovať predovšetkým spoločným projektom realizovaným v rámci Space Detournement Working Group. K nim patria priestorové intervencie ako napríklad High on Art, lezecká stena skúmajúca formy konzumácie umenia tak, že okoloidúcich vyzývala k tomu, aby vyliezli priamo do výstavy v budapeštianskom Ernst Museum, ktoré síce má veľké renomé, no malú viditeľnosť. Smogreductor je DIY utopický geodetický dóm a systém cirkulácie vzduchu využívajúci vodné riasy, ktorý postavili na znečistenom architektonickom mieste činu v centre Budapešti. Aromaguide je zas nástroj, ktorý ako podnety k zamysleniu dodáva pachy v obmedzenom umeleckom prostredí.

Space Detournement je otvorené spolupráci naprieč hranicami ako aj priamo vo svojom budapeštianskom hlavnom stane, Work Area. Work Area svoju činnosť započala v roku 2013 a popri tom, že poskytuje priestor akciám Space Detournement, hostí rôzne iniciatívy. Zatiaľ posledná medzinárodná spolupráca sa konala formou dielne počas budapeštianskeho Týždňa dizajnu. Podieľala sa na nej System D Academy, experimentálny magisterský program, ktorý skúma šedé zóny, tieňové ekonomiky a neformálne systémy. Program vznikol z iniciatívy amsterdamského Sandberg Institute. Súčasťou týždeň trvajúcej dielne boli špeciálne prehliadky mesta, terénne práce a prednášky bezdomovca a dvoch univerzitných profesorov. Odohrávala sa zároveň v historickom centre i na postindustriálnom predmestí, pričom sa sústredila na fusi. Ide o maďarský výraz pre skrývanú osobnú tvorbu na pracoviskách, ktorá často dokladá nepotlačiteľnú ľudskú tvorivosť.

terelterites.org
fb.com/terelterites

Antal Lakner (nar. 1966) žije a pracuje v Budapešti. Zúčastnil sa mnohých miestnych i medzinárodných skupinových i samostatných výstav. Patrí k nim maďarský pavilón na Benátskom bienále (2001), Istanbulské bienále (1997) a Bienále v São Paolo (2006), Manifesta 4 vo Frankfurte nad Mohanom (2002) a Fellbachské trienále malej sochy (2007). Jeho najvýznamnejšia sólo výstava sa konala v Ludwig Museum – Museum for Contemporary Art v Budapešti (2012). Je zakladajúcim členom Space Detournement Working Group, ktorá vznikla v roku 2009. Lakner učí na Katedre architektúry Technickej univerzity a na Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti.

Antal Lakner/ Escalator Riding – mestský kôň, 2013 , foto : Balázs Glódi