english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

BEST BEFORE: O rok neskôr

prezentácia publikácie a diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

13.04.2016, 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Účastníci : Andreas Spiegl & Christian Teckert, Kancelária kognitívneho urbanizmu), Viedeň , Katarína Smatanová (architektka, Fakulta architektúry, STU Bratislava

Moderátorka : Dominika Belanská, architektka, kurátorka

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Deň 18. apríl 2015 určila Kancelária kognitívneho urbanizmu (ďalej len OCU – Office of Cognitive Urbanism) za fiktívny deň ukončenia činnosti inštitúcie tranzit.sk v jej bratislavskom pôsobisku. Tento akt bol zároveň impulzom k hľadaniu nového miesta, ktoré prebiehalo prostredníctvom workshopu pod vedením predstaviteľov OCU Andreasa Spiegela a Christiana Teckerta pod záštitou tranzit.sk.

O rok neskôr, 13. apríla 2016 odprezentujú aktivisti z OCU výsledok workshopu a v diskusii s Katarínou Smatanovou (FA STU), moderovanej Dominikou Belanskou, budú hovoriť o vplyve fenoménu dočasných "projektov" na súčasnú kultúru (umenie, architektúru, inštitucionálnu prevádzku). Za sprievodu obrazovej dokumentácie sa budú diskutujúci zaoberať vzťahom medzi dočasnosťou týchto konceptov a ich významom a spôsobmi udržania kontinuity v neustálom presune od jedného projektu k druhému.