english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Od utečeneckej krízy ku kolonializmu a spoločenskému vylúčeniu

Text Information/
Picture Gallery/

spoločné komentované prehliadky výstav

07.04.2016

Program:
17:00, Komentovaná prehliadka výstavy Strach z neznámeho v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava, po ktorej bude nasledovať prechádzka do tranzit.sk

18:30, Komentovaná prehliadka výstavy Prízraky spoločensky mŕtvych v tranzit.sk, po ktorej bude nasledovať neformálna diskusia s návštevníkmi


Miesto: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, Námestie SNP 12, Bratislava
tranzit.sk, Beskydská 12, BratislavaKomentované prehliadky budú prebiehať v angličtine.


Spoločný projekt tranzit.sk a Domu umenia/Kunsthalle Bratislava.

V Bratislave sa v súčasnosti paralelne konajú dve výstavy, ktoré reflektujú aktuálnu problematiku migrácie a s ňou súvisiacu prebiehajúcu verejnú diskusiu. Výstava v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava Strach z neznámeho sa pozerá na súčasnú takzvanú utečeneckú krízu predovšetkým cez prizmu jej vnímania slovenskou spoločnosťou. Podľa jej kurátorky Lenky Kukurovej je prevládajúci postoj našej spoločnosti ovplyvnený obavami a nedôverou vychádzajúcou z nedostatku znalostí cudzích kultúr a situácie ľudí na úteku. Prezentované práce, ktoré sú prevažne priame reakcie na vzniknutú náladu v spoločnosti, usilujú o to, byť prostriedkom pre nadviazanie otvoreného dialógu, v rámci ktorého „je možné vyhnúť sa zjednodušeniu na abstrahované „dobro“ a „zlo“ a zamerať sa na predstavy a vízie“.
Výstava Prízraky spoločensky mŕtvych v tranzit.sk na aktuálnu situáciu nahliada väčšmi z historickej perspektívy. Nezameriava sa len na migrantov, ale aj na iné skupiny ľudí, väzňov či otrokov, pozbavených svojich občianskych práv prostredníctvom ich fyzického zaistenia a separácie. S pomocou vystavených prác, ktoré sa zaoberajú rôznymi modernými formami kompelxu sociálneho vylúčenia, kurátor Christian Kravagna poukazuje na to, že inštitúcie a prostriedky využívané na tento účel (ako väzenie, tábor, plot či múr) je možné vystopovať už v období kolonializmu a otrokárstva. Zároveň sa tento celistvý prístup usiluje o naznačenie súvislostí medzi ekonomickými nerovnosťami, sociálnymi konfliktmi a migráciou.
Zdôraznenie výstavy ako miesta dialógu inšpirovalo kurátorov k formátu spoločnej komentovanej prehliadky oboch výstav. Spoločne tu predstavia nielen výstavy samotné a ich jednotlivé diela, ale budú vzájomne diskutovať o svojich koncepciách, východiskách a o súvisiacich spoločensko-politických rámcoch.

Mulugeta Gebrekidan, Auropa, 2015, mp4 video. Foto: © Mulugeta Gebrekidan.
Kateřina Šedá, 2016, 2016, objekt/inštalácia. Foto: © Tereza Havlinková.