english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

O migrácii mimo bubliny

Text Information/
Picture Gallery/

komentovaná prehliadka a diskusia
v rámci výstavy
Prízraky spoločensky mŕtvych. Zobrazovanie sociálneho vylúčenia


23.03.2016, 17:30 – 20:00
tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava

Spoločný projekt tranzit.sk a Slovenskej debatnej asociácie.


Program:

17:30
Komentovaná prehliadka výstavy Prízraky spoločensky mŕtvych. Zobrazovanie spoločenského vylúčenia jej kurátorom Christianom Kravagnom.
Komentovaná prehliadka bude prebiehať v angličtine.

18:00
Diskusia moderovaná antropologičkou Helenou Tužinskou za účasti Emy Rajčanovej, Mareka Moravčíka a Jerguša Ridzoňa, organizátorov debát v projekte „Rozumne o migrácii”.
Diskusia bude prebiehať v slovenčine.

Súčasná utečenecká kríza vyvolala mnoho ohlasov a emocionálnych prejavov. Práca médií a politikov sa od racionálnej diskusie často vzďaľovala. Rozdelený verejný diskurz symbolizujú proti sebe nastavené skupiny, nešetrí sa obvineniami zo „slniečkárstva” či „nahnedlosti”. Ako však vystúpiť zo svojich bublín a na danú tému diskutovať s chladnou hlavou? Slovenská debatná asociácia podporila 25 mladých ľudí, ktorí zorganizovali diskusné podujatia. Pracovali s faktami a argumentami, pozývali relevantných hostí verejného života, či ľudí na úteku a odvážnym spôsobom zasiahli do debát vo svojom okolí – na stredných a vysokých školách, v kaviarňach a galériách. tranzit.sk v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou pozval niekoľkých z nich, aby sa v priestoroch výstavy Prízraky spoločensky mŕtvych bavili o tom, aké to je ísť proti prúdu a používať argumenty v záplave emócii. Ako vystúpiť zo svojich kruhov a baviť sa otvorene? Moderátorka, antropologička Helena Tužinská, ktorá sa ako hosť sama zúčastnila niektorých debát, vyspovedá troch zástupcov organizátorov s ohľadom na ich osobné prežívanie angažovania sa vo verejnom diskurze. Ktoré argumenty najviac rezonovali a aká otázka je ešte stále ťažko znesiteľná?

SDA diskusia, projekt Rozumne o migrácii, Kasárne/Kulturpark, Košice, 2016, foto: majetok Kasárne/Kulturpark, Košice.