english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Jonas Staal : Architektúra revolúcie

Text Information/
Picture Gallery/

Prednáška
26. február 2016 o 17:00
Fakulta architektúry, STU, Námestie slobobody 19, 812 45 Bratislava
Miestnosť č. 117

Spoločný projekt tranzit.sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave.

V posledných desiatich rokoch sa umelec Jonas Staal venoval vzťahu medzi umením, demokraciou a propagandou. Organizoval výstavy umenia zo súkromných zbierok politických strán v Holandsku; podrobil analýze návrh väzenia holandského ultranacionalistického politika Fleura Agemu a vytvoril bezplatnú mobilnú aplikáciu, ktorá ideologicky analyzovala pavilóny na Benátskom bienále v roku 2013. Staal sa tým snažil poukázať na politické a ideologické predpoklady súčasného umenia a architektúry. Propaganda podľa neho nie je v rozpore s modernou kapitalistickou demokraciou: umenie naďalej rôznymi spôsobmi slúži dominantným mocenským záujmom.

V súvislosti s touto analýzou sa Staal pokúsil prostredníctvom priestoru umenia uviesť nové platformy pre potreby emancipačnej politiky. Inicioval medzinárodné zhromaždenia umelcov a politikov a vyvinul alternatívne platformy pre bezštátne a oslobodenecké hnutia z celého sveta. Bezprostrednou prácou so sociálnymi hnutiami, progresívnymi politickými stranami a hnutiami odporu sa Staal snaží zapojiť predstavivosť umenia na podporu politických kríz a bojov. Tieto projekty chápe ako kontrapropagandu alebo „emancipačnú propagandu“.

V prednáške Architektúra revolúcie Staal predstaví svoje kľúčové práce z posledných desiatich rokov. Pojmom architektúra sa tu odkazuje nielen k „ideologickej architektúre“, ktorej podlieha umelecká tvorba, ale doslova aj k architektonickej činnosti, ktorá v jeho diele zohráva stále dôležitejšiu rolu. Naposledy v podobe nového verejného parlamentu, k vytvoreniu ktorého ho poverila autonomná Rojavská demokratická samospráva, nový neštátny subjekt v severnej Sýrii, ktorý v roku 2012 vyhlásil nezávislosť.

Jonas Staal (1981) je zakladateľom umeleckej a politickej organizácie New World Summit, ktorá vytvára alternatívne parlamenty pre bezštátne organizácie vylúčené z demokratickej debaty. Spolu s BAK, basis voor actuele kunst v Utrechte založil aj New World Academy, ktorá prepája bezštátne organizácie s umelcami a študentmi. Spolu s Carolien Gehrels a Hansom von Houwelingenom inicioval v roku 2011 projekt Allegories, ktorý organizuje debaty a spoluprácu medzi umelcami a progresívnymi politickými organizáciami. V roku 2015 založil s Florianom Malzacherom a Joannou Warsza platformu Artist Organizations International, ktorá prepája umelcami vedené organizácie prostredníctvom konferencií a medzinárodných výmien.

Jeho dielo zahŕňa intervencie do verejného priestoru, výstavy, prednášky a publikácie venované vzťahu medzi umením, politikou a ideológiou. Pravidelne publikuje knižne a píše do novín a časopisov – jeho texty sa objavili v e-flux journal, Manifesta journal, Frakcija magazine, Metropolis M, nY, NRC Handelsblad a de Groene Amsterdammer.

Prvý výstup projektu New World Summit bol vystavený v Moderna Galerija, Ljubljana, Slovinsko (Art of the Stateless State, 2015) a projektu New World Academy v Centraal Museum Utrecht, Holandsko (New World Academy, 2015). K ďalším inštitúciám, ktoré vystavili Staalove projekty, patrí Van Abbemuseum, Eindhoven, Holandsko (Trickster’s Tricked, 2010; Freethinkers’ Space Continued, 2012); David Roberts Art Foundation, Londýn, Veľká Británia (History of Art, the, 2010); Extra City Kunsthal Antwerpen, Belgicko (1:1, 2011; Allegories of the Cave Painting, 2014); Kadist Art Foundation, Paríž, Francúzsko (Enacting Populism, 2011); Lunds Konsthall, Lund, Švédsko (Don’t Embarrass the Bureau, 2014); Museum for Contemporary Art Belgrade (Invisible Violence, 2014); BAK, Utrecht, Holandsko (How Much Fascism?, 2012; New World Academy, 2013; New World Embassy, 2014); de Appel, Amsterdam, Holandsko (Vote Back!, 2012); 7. Berlínske Bienále v Berlíne, Nemecko (2012), 1. Kochi-Muziris Bienále v Kochi, India (2013) a 31. São Paulo Bienále v São Paulo, Brazília (2014).

Staal žije a pracuje v Rotterdame.

http://www.jonasstaal.nl
http://www.newworldsummit.org

Rojavská demokratická samospráva a New World Summit
New World Summit – Rojava, 2015 - 2016
Foto: Ruben Hamelink