english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Tomáš Glanc: Od zvieracej nahoty k nahote politickej:

Z dejín ruskej performance postsovietského obdobia

Text Information/
Picture Gallery/

Prednáška a diskusia
24.02.2016, 17:00

Adresa: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Hviezdoslavovo nám. 18 , Miestnosť č. 135

V ruskom modernom a súčasnom umení sa väčšina významných kultúrnych prúdov pretavila do nezameniteľných miestnych podôb, značne odlišných od "paralel" či "vzorov" alebo "zdrojov”. Tak tomu bolo nielen s konceptualizmom a pop-artom, ale i s performanciou.

Jej rané prejavy vychádzali z estetiky neoavantgardnej skupiny Dviženije (Pohyb). Samostatný kánon sformovali hermetické akcie skupiny Kollektivnyje dějstvija (Kolektívne akcie), ktorých neoddeliteľnou súčasťou boli objemné interpretačné textové bloky a pojmové systémy, produkujúce vlastné teórie. V priebehu 80. rokov sa formuje aj parodujúca línia akcií a štylizácií, zľahčujúcich tak utopický pátos avantgardy, ako i ezoterický konceptualizmus. Na sklonku perestrojky sa potom objavuje drastická vlna, ktorá možnosti performance realizuje intervenčne, mediálne a v niektorých prípadoch politicky. V niekoľkých ďalších "generáciách" sa vystriedali extrovertné typy umeleckej performativity s introvertnými, škandálne s nenápadnými, živočíšne s intelektuálnymi. Z dnešného odstupu 25 rokov môžeme uvažovať o kontinuite i diskontinuite dejín novodobej ruskej performance, v každom prípade ale tento typ umeleckého prejavu hral a dosiaľ hrá v aktuálnej ruskej kultúre významnú rolu. Prednáška bude pokusom o zachytenie niekoľkých významných trendov a úskalí tejto estetickej tradície.

Tomáš Glanc (1969) je kultúrny teoretik a slavista, od konca 80. rokov sa zaoberá ruskou kultúrou a kultúrnou teóriou, obzvlášť súčasnou literatúrou a umením performance, estetikou avantgárd, literárnou vedou, semiotikou. Okrem iných titulov je autorom knihy rozhovorov Souostroví Rusko. Ikony postsovětské kultury. Prednáša na Universität Zürich.

Prednáška je organizovaná v rámci kurzu „Kurátorstvo a archív. Kritické perspektívy na paralelné kultúrne histórie“ s podporou PATTERNS Lectures, iniciované ERSTE Foundation a zavedené WUS Austria. www.patternslectures.org. Program organizovaný a financovaný v spolupráci s tranzit.sk.sk.tranzit.org Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzitu. Kurz je súčasťou učebného plánu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. www.vsvu.sk

Reprodukcia: Lev Nusberg a skupina Dviženije (Pohyb): Jesenné hry zrkadiel, 1972, foto: Archív Leva Nusberga