english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Maja a Reuben Fowkes / Zelené sny a červená realita na modrej planéte

Ekologické perspektívy vo východoeurópskom umení

Text Information/
Picture Gallery/

Prednáška
16. február 2016, 17.00, Berlínka, Slovenská národná galéria
Námestie Ľudovíta Štúra 4, 81102 Bratislava

Spoločný projekt tranzit.sk a Ateléru IN (Katedry intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava) v rámci programu Open Studio

Prvé snímky Zeme videnej z vesmíru priniesli posun v citlivejšom vnímaní planéty, súvisejúci koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia s rastúcim povedomím o environmentálnych otázkach, čo možno badať naprieč geopolitickými usporiadaniami a ako vo vedách, tak aj v umení. Dnes sa už ľudské zásahy do prirodzených procesov planéty vystupňovali natoľko, že presiahli rámec geografie alebo biológie až do geologických rozmerov, hlbinnej histórie Zeme, prinášajúc novú vlnu obáv súvisiacich s globálnym otepľovaním, masovým vymieraním druhov a environmentálnou degradáciou. Ako sa prejavuje toto meniace sa vnímanie planéty a nášho miesta v kozme vo východoeurópskom umení v období politického, kultúrneho a ekologického prevratu v roku 1968 a v dnešnom svete antropocénu? Aká by bola planetárna história východoeurópskeho umenia a ako by takýto projekt preformoval tradičné umelecké paradigmy utvárané na základe politickej histórie? Ako prispievajú východoeurópski umelci k vznikajúcim environmentálnym dejinám umenia, ktoré upriamujú svoj pohľad ponad národy, regióny a antropocentrický svet na samotnú ekologickú podstatu planéty?

Po prednáške bude nasledovať uvedenie knihy Majy Fowkes The Green Bloc: Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism/ Zelený blok: Neo-avantgardné umenie a ekológia v podmienkach socializmu (New York/Budapešť: CEU Press, 2015), s príhovorom historika umenia, Daniela Grúňa.

Historici umenia a kurátori, Dr. Maja Fowkes a Dr. Reuben Fowkes, sú zakladateľmi inštitúcie Translocal Institute for Contemporary Art, centra pre transnacionálny výskum východoeurópskeho umenia a ekológie v Budapešti, ktoré pôsobí naprieč disciplinárnymi hranicami dejín umenia, súčasného umenia a ekologického uvažovania. Vyučujú magisterský kurz o Vizuálnych kultúrach antropocénu na Stredoeurópskej univerzite, popritom vedú Seminár o umení a ekologickej kríze na Translocal Institute v spolupráci s Maďarskou univerzitou výtvarných umení a Moholy Nagy University of Art and Design. Medzi ich najnovšie publikácie patrí River Ecologies: Contemporary Art and Environmental Humanities on the Danube (Riečne ekológie: Súčasné umenie a environmentálna ľudská činnosť na Dunaji) (2015) a The Green Bloc: Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism (Zelený blok: Neo-avantgardné umenie a ekológia v podmienkach socializmu) (2015), ktorého autorkou je Maja Fowkes. Tak isto sú kurátormi výstavy Walking without Footprints/Kráčanie bez stôp, ktorá v súčasnosti prebieha v tranzit.sk. www.translocal.org

..............................
Obrázok:
Cecylia Malik
365 stromov, 2010