english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Technopolitický salón

Armin Medosch: Umenie a technopolitika / Kristian Lukić: Autonómie

Text Information/
Picture Gallery/

Technopolitický salón
Armin Medosch: Umenie a technopolitika/ Kristian Lukić: Autonómie
Prednášky a diskusiu moderuje Katarína Gatialová

11. jún 2015, 18.00
Adresa: tranzit.sk
Beskydská 12, 81105 Bratislava

Prednášky a diskusia bude prebiehať v angličtine

Armin Medosch: Umenie a technopolitika

Teoretická a metodologická prednáška vysvetľuje, prečo je technopolitické chápanie sociálnych zmien zásadné pre súčasné teórie umenia a médií. Teória sa opiera o myšlienku, že technopolitické pochopenie histórie je nevyhnutnou ingredienciou akejkoľvek teórie umenia, alebo umenia a médií. Technopolitika konkrétnej éry nepredstavuje pre umenie iba kontext alebo pozadie, ale zdieľa s ním aj svoju vnútornú štruktúru a význam. Technopolitika nie je objektívnym fenoménom, ale synonymom pre teóriu histórie, organicistickým modelom, ktorý sa snaží zohľadňovať umenie, médiá, ekonomiku a politiku v ich vzájomnej interakcii, bez toho, aby popierala, že medzi týmito oblasťami existujú aj podstatné rozdiely.

Technopolitické paradigmy sú vyjadrením štrukturálnych celkov, dvojsmerných šošoviek, ktoré sa prostredníctvom histórie snažia o lepšie pochopenie umenia a naopak pomocou umenia o lepšie pochopenie histórie. Táto prednáška sa konkrétne zameriava na zmenu paradigmy, ktorá viedla k prechodu od fordizmu k informačnej paradigme, známej aj ako sieťová spoločnosť, a na umelecké hnutia, skupiny a zoskupenia na obidvoch stranách tohto spektra.

Technopolitika je názov umeleckého, výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý od roku 2009 spoločne rozvíjajú Armin Medosch a Brian Holmes. Stretnutia Technopolitickej pracovnej skupiny sa konajú vo Viedni od roku 2011. Zúčastnení: Gerald Nestler, Felix Stalder, Ina Zwerger, Sylvia Eckermann, Axel Stockburger, John Barker, Kristian Lukić, a iní. Časová os (v nemčine): http://www.thenextlayer.org/Technopolitics

Kristian Lukić: Autonómie

Prednáška ponúkne krátky prehľad o histórii myšlienok konceptu autonómie v techno-ekologickom význame. Bude sa zaoberať autonómnymi technológiami a ľudskými autonómiami vo svete prepojenom sieťami. Hlavnou premisou je, že ľudské a technologické prvky sa v priebehu histórie vynárajú súčasne, namiesto toho, aby mali jedny z nich výlučný dopad na druhé.

Prednáška je výsledkom výskumu, výstav a workshopov Institute for Flexible Cultures and Technologies – Napon, ktoré prebiehali pod zastrešujúcim názvom Autonómie od roku 2011 do 2014. Jedným z hlavných cieľov projektu bolo analyzovať, ako sa umenie vyrovnáva s otázkou technológie.

http://issuu.com/napon/docs/publikacija_i_katalog_autonomije
http://napon.org/exhibition-autonomies-artists-and-works/

Armin Medosch, PhD, MA, je profesorom teórie a histórie umenia a médií na Faculty of Media and Communications Singidunum University, Belehrad. Je umelcom, kurátorom a autorom, ktorý pôsobí v oblasti teórie umenia a mediálneho umenia, ako aj sieťovej kultúry. Jeho kurátorská práca zahŕňa výstavy ako Waves (Riga, 2006; Dortmund, 2008); a Fields (Riga Culture Capital 2014). Je iniciátorom Technopolitickej pracovnej skupiny vo Viedni a tak isto inicioval a spravuje kooperatívny webový priestor thenextlayer.org. Jeho kniha pod predbežným názvom “New Tendencies – Art at the Threshold of the Information Revolution” („Nové tendencie – umenie na prahu informačnej revolúcie“) by mala vyjsť vo vydavateľstve MIT Press začiatkom roka 2016.

Kristian Lukić je kurátor, umelec a výskumník. Je odborným asistentom na katedre Knowledge Cultures Leuphana University, Lüneburg a tak isto spoluzakladateľom Institute for Flexible Cultures and Technologies – Napon v Novom Sade. Pracuje na pomedzí umenia, technológie a politiky. V posledných rokoch viedol projekt Autonomies (2011 -2014) a projekt Art & Accumulation (2010) zameraný na politiku hromadenia umeleckých diel. Ako člen skupiny Eastwood – Real Time Strategy nedávno vystavoval na Transmediale 2015 s úpravou Civilization 6 – Age of Warcraft, poslednou z «trilógie» Eastwoods’. Predtým pôsobil ako programový manažér v New Media Center_kuda.org a kurátor médií v Museum of Contemporary Art Vojvodina v Novom Sade. www.napon.org

Katarína Gatialová je historička umenia, kurátorka a grafická dizajnérka. Vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava (MA, Political Poster in Slovakia, 1968-1989, 2009), a zároveň grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava (BA). V súčasnosti pracuje ako kurátorka a programová vedúca v Novej synagóge a spolupracuje s kultúrnym uzlom Stanica Žilina-Záriečie. Zároveň je spoluorganizátorkou festivalu Multiplace.

reprodukcia: Greenpeace, www.eff.org