english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

TALK ABOUT THE WALK (POROZPRÁVAJME SA O PUTOVANÍ)

MEDZI VIEDŇOU A BRATISLAVOU

Text Information/
Picture Gallery/

Stalker /Giulia Fiocca/, Jürgen Rendl a tranzit.sk Vás spoločne pozývajú na podujatie
TALK ABOUT THE WALK (POROZPRÁVAJME SA O PUTOVANÍ):
MEDZI VIEDŇOU A BRATISLAVOU

Moderuje: Lýdia Pribišová

Diskusia a aperitív

15. mája 2015, 17.30
Adresa: tranzit.sk
Beskydská 12, 81105 Bratislava

Diskusia sa bude konať v angličtine

Je Bratislava bližšie k Viedni alebo Viedeň k Bratislave?
Je lepšie vydať sa na cestu smerom z Bratislavy do Viedne alebo naopak?
Je lepšie ísť po ľavom alebo pravom brehu Dunaja?
Koľko hraníc a rámcov treba prekročiť? A koľké sa prekročiť nedajú?
Niekedy nám vzdialenosť medzi vecami dokáže povedať o veciach viac ako veci samotné. Skupina Stalker zvyčajne skúma, osídľuje a mapuje vzdialenosti. Poďte sa k nim pridať!

STALKER
Rím, Taliansko

www.stalkerlab.org
www.osservatorionomade.net
primaveraromana.wordpress.com

Stalker je kolektív založený v roku 1995, ktorý sa venuje prieskumu a aktivitám v krajine. Zvláštnu pozornosť upriamuje na okrajové oblasti miest, zabudnuté mestské priestory a opustené oblasti alebo regióny prechádzajúce transformáciou, ktoré nazývajú „skutočnými oblasťami.“

Členovia skupiny Stalker podporujú intervencie založené na priestorových praktikách výskumu, načúvania a spájania súvislostí, ako aj na kreatívnych interakciách s prostredím, jeho obyvateľmi a ich „archívmi spomienok“. Cieľom týchto procesov je vytvoriť sociálne a environmentálne vzťahy, s vlastnou vnútornou organizáciou a vývojom v čase. Senzitívne a dynamické mapovanie oblastí a komunít prostredníctvom týchto procesov ostáva ľahko prístupné. Tieto intervencie podporujú zdieľanie poznatkov a spoluprácu medzi projektmi, pričom zároveň zvyšujú povedomie komunít o vlastnej oblasti a kultúrnom prostredí.

Jürgen Rendl je v Rakúsku narodený a v Bratislave pôsobiaci nepracovník a výskumník, ktorý sa zameriava na periférie a okrajové poznatky. Vedený zvedavosťou, neustále vandruje, absorbuje a príležitostne zasahuje na okraji urbánneho života. V roku 2011 inicioval umelecký projekt 'Stadlnova’, ktorého ústrednou ideou bolo fiktívne sídlisko medzi Viedňou a Bratislavou http://www.stadlnova.net
Svoje potulky zaznamenáva na http://suburbandrifter.tumblr.com/

Projekt je realizovaný v spolupráci s Talianskym inštitútom v Bratislave.