english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ilona Németh a dokumentárne praktiky v súčasnom umení

Diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

Diskusia
14.10., 2014, 6 pm

Adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, 81105, Bratislava

Moderátor:
Vít Havránek, historik umenia a kurátor, riaditeľ tranzit.cz, Praha

Účastníci:

Angelika Richter, nezávislá kurátorka a historička umenia, pôsobí v Berlíne

Zora Bútorová, sociologička, pôsobí v Bratislave

Ilona Németh, umelkyňa, profesorka na VŠVU, Bratislava

Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku.


Môžeme povedať, že dokumentárne praktiky vo fotografii i vo filme mali v 20. storočí štatút veristickej disciplíny, mechanicky zachytávajúcej okamžik. Veristický rozmer dokumentu bol umením apropriovaný, alebo sa umením stával dočasne pod tlakom umeleckých manifestácii a interpretácie. Po „dokumentárnom obrate“ dilema debaty o verisme, okamžiku a autenticite umenia už viac nie je zmysluplná. Jednou z trajektórií dokumentárneho obratu je dokumentaristický prístup ku konštrukcii pamäti a histórie. Týmto smerom sa uberá i práca Ilony Németh Rudolf Szabó (Rezső Szabó), (2014). Jej hlavný aktér, autorkin strýko, sa zamýšľa nad peripetiami ľavicového reformizmu po sovietskej okupácii Československa. Ďalej popisuje svoju dlhoročnú činnosť na poli zrovnoprávnenia národnostných menšín v období socializmu, i krátko po roku 1989. Účastníci panelovej diskusie budú debatovať o práci Ilony Németh v širších kontextoch, ako sú diferencovaný pohľad na obdobie reformného hnutia v roku 1968, dokumentárnych praktík vo vzťahu k pamäti ako reťazcu značenia a vo vzťahu medzi reálnou sociálnou angažovanosťou a jej dokumentárnou reprezentáciou.

 

Ilona Németh: Rudolf Szabó (Szabó Rezső), 2014, Video, 45’08’’. Na fotografii: zľava doprava: Abel Ravasz, Ilona Németh, Rudolf Szabó.Related
Ilona Németh a dokumentárne praktiky v súčasnom umení