english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ján Skaličan: Tiché svedectvo

Výstavný projekt

Kurátorka: Judit Angel

Otvorenie: 1. marca, 2023 o 19:00
1. – 29. marca, 2023

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30

Výstava Jána Skaličana nás konfrontuje s naliehavou otázkou klimatickej zmeny a želaním, aby sme sa v rámci krehkej rovnováhy medzi pocitmi „poslednej šance“, a že je „príliš neskoro“ vyhli jej katastrofickým následkom, alebo aspoň zmiernili ich dopady. Poukazuje na nevyhnutnosť zmeny nášho mentálneho nastavenia, životného štýlu a potrebu konať, aj keď sa to môže zdať primálo v porovnaní s nutnosťou globálnych a systémových zmien.

Seba spytujúc, čo môže v tomto kritickom bode urobiť umelec ako zodpovedný jedinec sa Ján Skaličan aktivuje formou autentickej zaangažovanosti, kedy je plne prítomný na špecifických miestach, zaoberajúc sa špecifickými problémami, čím vytvára priestor pre širšie prepojenia, zdieľa faktické pozorovania, formuje spolupráce s vedcami, klimatológmi a environmentálnymi aktivistami a komunikuje výsledné informácie širšej verejnosti. Svoju rolu umelca vidí v mapovaní, nahrávaní a odovzdávaní obrazov, ktoré sú nositeľmi dôkazov o miere poškodenia životného prostredia. Obrazov, ktoré nie len jednoducho ilustrujú fakty, ale zostávajú otlačené na našich sietniciach a podnecujú nás zamyslieť sa nad ich naliehavosťou a širšími súvislosťami.

Ján Skaličan prezentuje na výstave výsledky svojej investigatívnej praxe, rozvinutej v posledných rokoch. Výstava zahŕňa videá a fotografie, tematizujúce súčasný stav a budúce vyhliadky rieky Vydrica v Malých Karpatoch, situáciu po ťažbe v Ostrave, pobrežie blízko Reykjavíku na Islande a predstavuje aj fotografie z projektu venovaného chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy na Slovensku.


---------------------------------
DOPRAVA NA VERNISÁŽ ZDARMA
Viedeň – Bratislava – Viedeň


Nadácia ERSTE ponúka bezplatnú cestu autobusom z Viedne do Bratislavy a späť na vernisáž výstavy Ján Skaličan: Tiché svedectvo v stredu 1. marca 2023.

Keďže je Ján Skaličan jedným zo šiestich finalistov Ceny Oskára Čepana, Nadácia ERSTE ponúka možnosť vidieť aj výstavu finalistov v Kunsthalle Bratislava (KHB) pred vernisážou v tranzite.

Miesto stretnutia & program:
Erste Campus, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Viedeň

16.15 Stretnutie
16.30 Odchod
18.00 Kunsthalle Bratislava
Komentovaná prehliadka výstavy Ceny Oskára Čepana 2022
19.00 tranzit sk
Vernisáž výstavy Ján Skaličan: Tichý svedok
21.00 Odchod z Bratislavy do Viedne
22.00 Predpokladaný čas návratu do Vietne pred Erste Campus

Registrácia končí v pondelok, 27. februára 2023.
Autobusová doprava je zdarma.
Prosím, nezabudnite si priniesť pas alebo občiansky preukaz.
Pre viac informácií kontaktujte heide.wihrheim@erstestiftung.org

Registrovať sa môžte tu.

Ján Skaličan (*1989) je absolventom Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval zahraničnú stáž na University of Arts v Belehrade. V rokoch 2014 až 2017 pôsobil aj ako spoluzakladateľ, kurátor a organizátor v galérii Žumpa. Momentálne pôsobí ako doktorand na VŠVU. V roku 2022 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana. Aktívne sa formou výstav prezentuje na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Medzi poslednými sa napríklad zúčastnil kolektívnej výstavy Inspiration Forum LAB 2021/22 Meze růstu, (2022) v galérii Display v Prahe alebo dsk.: GIMMICK (2022) v Galérii Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, individuálne napríklad Stream / screening (2021) v SODA Gallery, Bratislava.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net

Ján Skaličan, Geo-record, video projekcia (5:31 min. ), 2023, video still Related
Naše životné prostredie, náš spoločný záujem