english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kolektívne proti úzkej špecializácii - REST in struggle

výstava

12.10. - 17.11. 2018

autori projektu:
Kolektiv pro ukončování úzké specializace
Jakub Černý, Lukáš Likavčan, Pavel Sterec, Jan Trnka,

vernisáž:
12.10. 2018, 18:00


adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
otvorené:
výstava: streda – štvrtok 14:00 – 19:00 | floatačná terapia: piatok – sobota 14:00-19:00

Nepriehladnite:
Výstava bude pre návštevníkov otvorená v dňoch streda a štvrtok. Otváracie hodiny v piatok a sobotu sú vyhradené výlučne pre záujemcov o floatačnú terapiu, na ktorú je potrebné sa predom zaregistrovať.


Pokyny a informácie pre účastníkov
Záujemkyne a záujemcovia o pobyt vo floatačnej vani si musia vopred rezervovať dátum a čas online na adrese http://www.endingspecialization.org/ registration a pred vstupom do nádrže podpísať súhlas s účasťou a podmienkami výstavy. Účasť je podmienená prítomnosťou druhej osoby, ktorá po celú dobu monitoruje priebeh pobytu svojho blízkeho vo floatačnej vani a následne s ním/ňou obstará interview.
Pre viac informácií kontaktujte: office.sk@tranzit.org


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt vznikol s podporou Českého centra.

Tento projekt tiež vznikol s podporou Višegrádskeho fondu.

tranzit.sk predstavuje projekt Kolektívne proti úzkej špecializácii - REST in struggle, ktorý je prvým verejným vystúpením Kolektivu pro ukončování úzké specializace.

Úzka špecializácia je jedným z patologických aspektov dnešnej spoločnosti, v ktorej práca predstavuje základný prostriedok našej socializácie a sebaidentifikácie. V jej dôsledku sa výhradne stotožňujeme so svojou profesiou a máme tendenciu opomínať život mimo rámca kariérnych ambícií. Strácame schopnosť tráviť voľný čas alebo komunikovať s ľuďmi mimo okruhu úzkych skupín. Vysoko špecializovaná a často tiež nezmyselná práca vyžaduje rovnako špecializované a nezmyselné vzdelávanie, neustále aktualizovanie poznatkov, či zdokonaľovania špecifickej zručnosti.

Priestor tranzit.sk bude počas trvania výstavy premenený na „štúdio“, v ktorom sa budú môcť návštevníčky a návštevníci ponoriť na niekoľko hodín do floatačného tanku. Floating je terapeutickou metódou označovanou ako REST (restricted environmental stimulation therapy), počas ktorej je človek izolovaný od všetkých zmyslových vnemov, čo má pozitívne zdravotné a relaxačné účinky. Skúsenosť zo zážitku senzorickej deprivácie budú môcť účastníčky a účastníci reflektovať v krátkom interview, ako aj na spoločných sedeniach s členmi kolektívu.

Floatačná terapia v tomto prípade nie je prostriedkom na dosiahnutie relaxácie, ktorá má za účel, ako vo wellness štúdiách, pripraviť telo na vyšší pracovný výkon. Práve naopak, ide o oslobodenie sa od výkonu ako indikátora našej spoločenskej hodnoty.

Kolektiv pro ukončování úzké specializace na tejto výstave upozorňuje na nutnosť oddychu od práce a od nikdy neutíchajúceho tlaku po aktualizácií znalostí. Terapia vo floatačnom tanku je príspevkom k pokusu o vystúpenie zo svojich profesijných rolí a hľadanie ciest k spoločnému bytiu presahujúcemu rámec všetkých identitárnych kategórií, teda aj tých, ktoré na nás nedoliehajú z titulu našich zamestnaní.

Kolektiv pro ukončování úzké specializace tvorí v súčasnosti Jakub Černý, Lukáš Likavčan, Pavel Sterec a Jan Trnka. Kolektiv však nemá pevnú členskú základňu a charakter jeho praxe je anti-disciplinárny. Vo svojej praxi stelesňuje témy sebastarostlivosti, samovzdelávania, súdružstva, hry a spoločnosti bez práce. Súčasťou projektu pre tranzit.sk je zverejnenie manifestu, ktorý popisuje ideové východiská Kolektivu: Smrť korporátnemu sebarozvoju a rekvalifikácii!
http://endingspecialization.org/