english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kolektívna zbierka. Návrh na budúci model reprezentácie

10. 10. – 18. 11. 2017


Prezentovaní umelci:
Vlad Basalici, Tania Bruguera, Fokus Grupa, Jana Kapelová, Dan Mihaltianu, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Ilona Németh, Lia Perjovschi, Martin Piaček, Martha Rosler, Martina Růžičková & Max Lysáček, Péter Szabó

S príspevkom:
Andi Gavril, Alena Kunicová, Peter Lényi, Dan Perjovschi, Alexandra Pirici

Spolupráca:
Tamara Al-Janabi, Petra Balíková, Roman Bicek, Peter Barényi, Sándor Bartha, Palo Fabuš, Nataša Husková, Zuzana Jánská, Márk Macsicza, Eliška Mazalanová

Kurátori:
Judit Angel, Vlad Morariu, Raluca Voinea

Vernisáž:
utorok, 10. októbra 2017 o 18:00

Adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: streda – sobota, 14:00 – 19:00


Kolektívna zbierka. V budúcnosti budú naše domovy múzeami
seminár za účasti:
Dave Beech, Valeria Graziano, Alenka Gregorič, Rado Ištok, Mira Keratová a diskusia s umelcami a kurátormi výstavy

11. 10. 2017, 17:00
Kunsthalle KLUB, Nám. SNP 12, BratislavaOrganizátorom projektu je tranzit.sk v spolupráci s tranzit.ro/Bucureşti a Middlesex University London.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Ďakujeme Kunsthalle Bratislava za spoluprácu a podporu. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme tiež Slovenskej národnej galérii a Ivan Gallery.

Projekt Kolektívna zbierka. Návrh na budúci model reprezentácie skúma aktuálnu krízu zbierkotvornej inštitúcie zameranej na súčasné umenie, pričom identifikuje potenciál v modeli (umeleckej) zbierky, ktorú spoločne formujú, vlastnia a zároveň prevádzkujú umelci a ďalší kultúrni producenti. Výstava s prizvannými umelcami, ako aj interný workshop a seminár pre verejnosť s umelcami, právnikmi, sociálnymi teoretikmi, ekonómami a akademikmi vznikli so zámerom skúmať, ako by takýto model mohol fungovať.

Projekt tiež skúma vzájomné vzťahy medzi úžitkovou hodnou zbierky (či skôr jej užitočnosťou bez úžitku) a jej tržnou hodnotou, medzi tvorbou významu a finančnou kapitalizáciou. Všíma si, ako sa inštitúcie súčasného umenia rozhodujú viac pre nákladné spektakulárne výstavy s veľkou návštevnosťou, zatiaľčo ich vlastné zbierky ležia v depozitároch, či ako sa súkromné zbierky stále viac točia okolo osobností zberateľov, ktorí získali svoje bohatstvo podozrivým podnikaním alebo finančnými špekuláciami. Možno tiež spomenúť nadnárodné zbierky ukryté v zemi nikoho, vyprázdnený tok obrazov v rámci zbierania instagramového typu, špekulácie aukčných siení, či zbierky umelcov pozostávajúce z diel ich kolegov.

Kolektívna zbierka sa ani tak nesnaží presadiť sa mimo tieto parametre, ale najmä zmeniť východisko, z ktorého kultúrni producenti a konzumenti vyjednávajú o svojich pozíciách. Naším návrhom na artikulovanie kolektívnej zbierky usilujeme o odprivatizovanie zberateľského subjektu: chceme prehodnotiť vzťah medzi súkromným záujmom a kolektívnym zámerom, medzi individuálnou závislosťou a skupinovou stratégiou, medzi osobným vkusom a kolektívnou sociálnopolitickou taktikou a medzi izolovanou neurózou a terapeutickým priateľstvom. Kolektívna zbierka. Návrh na budúci model reprezentácie sa snaží pochopiť praktické postupy, akými by bolo možné artikulovať takýto subjekt v rámci kolektívnej zbierky.

Typ zbierky, ktorý navrhujeme, vlastnia, prevádzkujú a spravujú jej producenti. Nie je definovaná národným ani geografickým určením, priznáva svoju bytostnú subjektivnosť a nemá v úmysle rásť donekonečna. Zmyslom bratislavskej inštalácie Kolektívnej zbierky je predložiť schému, ktorú by bolo možné replikovať za iných okolností, s inými ľuďmi a v iných formách.

Keď Kolektívna zbierka skončí, všetky diela vrátime umelcom. I keď dúfame a očakávame, že sa Kolektívna zbierka raz v budúcnosti skutočne zriadi, sme si vedomí toho, že do tej doby bude len rozpracovaným konceptuálnym návrhom. Je propozíciou, ktorú v Bratislave predkladáme na vyskúšanie a na ďalšiu diskusiu.Downloads
Kurátorský text - Kolektívna zbierka. Návrh na budúci model reprezentácie (pdf, 845 kb)