english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

MILAN ADAMČIAK / Galantské piesne

výstava

Milan Adamčiak (1946) absolvoval v roku 1973 (po štúdiu violončela na konzervatóriu v Žiline) hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od polovice šesťdesiatych rokov sa intenzívne zaujímal o novú hudbu. V roku 1965 mal možnosť zúčastniť sa sprievodných happeningov Varšavskej jesene, ktoré mu otvorili cestu k aktivitám Fluxusu a tvorbe Johna Cagea (s ktorým sa aj osobne poznal). Adamčiak sa radí k vrcholným predstaviteľom Fluxusu na Slovensku. Jeho tvorbu reprezentujú tri rovnocenné a často navzájom sa prelínajúce roviny – experimentálna poézia, grafické partitúry a hudobné projekty s presahom k akčným prejavom umenia a k zvukovému objektu. Výstava, organizovaná združením tranzit. sk, akcentuje najmä druhú a tretiu zo zmienených tendencií autorovej tvorby – predstaví partitúry v podobe grafík i objektov, záznamy z hudobných performance ako aj výsledok transgeneračnej spolupráce v podobe nového grafického cyklu s Matúšom Maťátkom, či spolupráce s mladou výtvarníčkou Zuzanou Sabovou. Výstava predstaví výlučne novú Adamčiakovu tvorbu, ktorá vznikla (aj v interakcii so zmienenými autormi) počas jeho pobytu v regionálne významnej 4D Gallery v Galante. (Lucia Gavulová)

POZOR!
kyvadlová doprava - minibus od SNM 17:30 a 18:00 / späť 20.00 a 20:30
1 euro / jedna cesta

doprava: električka 4, autobusy z Trnavského mýta

otvorené:
štvrtok - piatok / 15:00 - 17:00
sobota - nedela / 14:00 - 18:00

www.tranzit.org

tranzit. sk podporuje / is supported by
ERSTE Foundation

Poďakovanie:
Chateau Modra, Laco Sabo & Matúš MaťátkoExternal Links
www.tranzit.org

Downloads
mapa-map-tranzit.jpg (jpg, 671 kb)