english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

EGON BONDY V BRATISLAVE

výstava, seminár...

SEPTEMBER 27 - OKTÓBER 25, 2007

TEXTY, FILMY, ZVUKY, FOTOGRAFIE, MEMORABÍLIE
FRAGMENTY NEPUBLIKOVANEJ PRÁCE POSLEDNÝCH ROKOV
a viac

koncepcia LACO TEREN

Retrospektívny projekt o práci fenomenálneho českého pedagóga, filozofa a básnika, jedného z vedúcich osobností československého undergroundu, ktorý prežil posledných 13 rokov svojho života v Bratislave.

s MATEJ BENE , JAKUB FI ER, JOZEF DANGLÁR GERTLI, MARTIN HANZLÍČEK, ROMAN HERGOVIČ, JURAJ CHLPÍK, JURAJ JOHANIDES, ROBERT KIRCHHOF, RICHARD KRIVDA, ALBERT MARENČIN ML., MARTIN MARENČIN, IGOR MARŚALKA, LUCIA NIMCOVÁ, JIŘÍ OLIČ, OLEG PASTIER, MAREK PIAČEK / POŽOŇ SENTIMENTÁL, BRANISLAV PAČEK, LUKÁ TEREN, JORDI YUMBO, ĽUDO ZUPKO a ďaľší