english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

LACO TEREN - 5 ROKOV ZA 5 DNÍ

výstava

Laco Teren (1960) patrí k najdôležitejším ososbnostiam slovenského umenia posledných dekád. Venuje sa predovšetkým maľbe a objektu. Projekt predstavuje výber jeho prác z posledných 5 rokov.

 

External Links
LACO TEREN