english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Malý/veľký svet

výstavy, projekty, podujatia

Projekt Malý/veľký svet bol založený na poznatku, že našu spoločnosť, vrátane sveta umenia, tvoria malé skupiny ľudí, kruhy blízkych priateľov, kde každý pozná každého. Niekoľko vonkajších spojení prepája tieto skupiny, vďaka čomu predchádzajú izolácii. Sú to takzvané „slabé väzby“ (Mark Granovetter). Slabé väzby neprepájajú len jednotlivcov, ale aj odlišné a vzdialené svety, a sú zásadné pre súdržnosť sociálnej siete. Podľa teórie sietí vlastne žijeme v malom svete, kde je vzdialenosť medzi dvoma uzlami siete pomerne malá; ľudí, ktorí sa nepoznajú, môže spájať krátka reťaz známostí. I keď tieto krátke prepojenia naozaj existujú, pre väčšinu ľudí je ťažké ich nájsť. Pretože ak má mať komunita veľa prepojení s vonkajškom, vyžaduje to špecifické postupy a kontexty, v ktorých by ich ľudia mohli vytvárať.

Cieľom projektu Malý/veľký svet bolo vytvoriť platformu pre komunikáciu a spoluprácu na bratislavskej umeleckej scéne, kde môžu ľudia tvorivo využiť už existujúce vzťahy, ako napríklad tie priateľské, alebo im prostredníctvom nej poskytnúť priestor k novým väzbám a perspektívam. Východiskovývými koncepciami projektu boli priateľstvo ako forma spolupráce, spolupráca mimo vlastného úzkeho sociálneho kruhu alebo mimo oblasti umenia, transformatívny potenciál (náhodného) stretnutia či zdieľanie ako spôsob prehodnocovania medziľudských vzťahov a ich kolektívneho rámca.

Notes
názov: Malý/veľký svet
autorky: Judit Angel, Lucia Gavulová, Zuzana Révészová
editorky: Judit Angel, Eliška Mazalanová
preklady: Elena and Paul McCullough, Palo Fabuš, John Minahane
korektúry: Elena and Paul McCullough, Reuben Fowkes, Eliška Mazalanová, Miroslava Valová
grafický dizajn: Sándor Bartha
infografiky: Katarína Balažiková

vydavateľ: tranzit.sk, Bratislava
ISBN: 978-80-972325-0-4
jazyk: slovenský, anglický
počet strán: 36
rok: 2016