english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Spoločné posedenie

Paralelné chronológie zhôd okolností vo východnej Európe

Výstava „Spoločné posedenie“ sa zamerala na zhody okolností vytvárajúce zdanlivo náhodné, no z dnešného pohľadu paradigmatické súvislosti medzi paralelnými chronológiami vo východoeurópskych umeleckých scénach. Vzišla z projektu Parallel Chronologies (2009 – ), ktorý sa zaoberá chronológiou ako žánrom hrajúcim určujúcu rolu v transformácii atomizovaných udalostí do podoby histórií a kánonov, a to hlavne v prípade umeleckých akcií vo východnej Európe. Seba-historizácia tohto regiónu, definovaná medzinárodným synchronizmom alebo lokálnym asynchronizmom, bola dôležitou stratégiou, ktorej cieľom bolo kompenzovať obmedzenú publicitu viacerých progresívnych udalostí.

Výstava v tranzit.sk sa zamerala na obdobie normalizácie v sedemdesiatych rokoch, počas ktorej sa fenomén paralelnej kultúry vyvíjal ako jediná možná sféra kritického a nezávislého myslenia zdanlivo oddeleného od politického boja. Pripomenula udalosti a predstavila dokumenty z československej, maďarskej, poľskej a juhoslovanskej umeleckej scény,

Sitting Together
Authors: Petra Feriancová, Zsuzsa László
Editors: Zsuzsa László
Translated by: Palo Fabuš, Natália Tóthová
Publisher: tranzit.hu-tranzit.sk
Design: Virág Bogyó
City: Bratislava-Budapest
Year: 2016
Pages: 27
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-972325-2-8 ISBN 978-615-80566-2-5

Notes
názov: Spoločné posedenie
texty: Petra Feriancová, Zsuzsa László
preklady: Palo Fabuš, Natália Tóthová
korektúry: Reuben Fowkes, Eliška Mazalanová, Miroslava K. Valová
grafický dizajn: Virág Bogyó


vydavateľ: tranzit.hu/tranzit.sk
ISBN 978-80-972325-2-8
ISBN: 978-615-80566-2-5

jazyk: slovenský, anglický
počet strán: 28
rok: 2016