english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

0

ŠKOLY BEZ STIEN

Projekt Školy bez stien skúma vzťah medzi hrou a učením, a zároveň spôsob, akým môže pedagogické využitie prieskumu urbánneho prostredia aktivovať nové stratégie obývania miest a rozvoj komunít. Publikácia je výsledkom rovnomenného projektu, ktorý zahŕňal výstavu v tranzit.sk (9. až 27. septembra 2018), verejnú diskusiu Miesto učenia: vonku (12. septembra 2018) a spoločný výukový projekt so Základnou školou Dr. Ivana Dérera na Jelenej ulici (2018).

Hlavný text publikácie predstavuje prepis diskusie Miesto učenia: vonku, na tému environmentálnej výchovy a roly umenia. Diskusie sa zúčastnila multidisciplinárna skupina odborníkov, v zložení umelec a architekt Nils Norman; Romana Javiláka, učiteľ na Základnej škole Dr. Ivana Dérera; urbánna aktivistka, architektka a pracovníčka verejnej správy, Zora Pauliniová; a umelkyňa Maj Horn. Diskusiu moderovala kurátorka Lýdia Pribišová.
Konceptuálnymi zdrojmi projektu sú diela anglického anarchistického spisovateľa, architekta a učiteľa Colina Warda (1924 – 2010), ktorý sa pol storočia zaoberal experimentovaním a písaním o environmentálnej výchove. Snažil sa učiť deti, aby si uvedomili, že môžu zohrávať rolu vo formovaní svojho okolia, že to, čo povedia o prostredí, v ktorom žijú, bude vypočuté, a že kľúč k ich budúcnosti spočíva v ich vlastnom povedomí.

Notes
Knihu vydáva tranzit.sk, PILOT a Maj Horn. Autorkami publikácie a výstavy sú Maj Horn a Lýdia Pribišová. Autorkou grafického dizajnu je Ľubica Segečová. Lokálny výskum viedla Petra Balíková. Kniha obsahuje fotografie od autorov Maj Horn, Adam Šakový, Braňo Bibel, Ľubo Stacho, Ebbe Wraae / Archív pracovníkov Múzea v Kodani.

ISBN 978-80-972325-4-2