english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Július KOLLER Galéria Ganku

Zostavil Daniel Grúň

Anglicky/Slovensky. Preklady: John Minahane. Dizajn: An Endless Supply. Vydavateľ: Schlebrügge.Editor, Viedeň, 2014. 124 s, č/b a farebné reprodukcie, 297 x 210 mm, mäkká väzba. ISBN 978-3-902833-55-6

Július Koller, ufológ, skeptik a hráč, je považovaný za kľúčovú osobnosť slovenského umenia dvadsiateho storočia. Galéria Ganku je kniha venovaná rekonštrukcii jedného z najdôležitejších umelcových projektov. Legendárna galéria bola situovaná na horolezecky atraktívny vrchol v pohorí Vysokých Tatier. Hoci sa v nej nevystavovali žiadne diela, jej cieľom bolo sprostredkovať myšlienky a predstavy, ktoré by inak nenašli v umení svoje miesto. Vyvíjala sa na základe mnoho rokov trvajúcej spolupráce a bytových stretnutí komunity jej priaznivcov v Bratislave. Kniha o Galérii Ganku vznikla v dialógu s účastníkmi ako dodatočný katalóg Kollerovej fiktívnej inštitúcie. Sústreďuje fotografie, časopisecké výstrižky, koláže, kresby a textové záznamy z mnohých súkromných i verejných zdrojov. Vo svojej komplexnosti ponúka sondu do kultúry tlačových médií a vysokohorskej turistiky
šesťdesiatych až osemdesiatych rokov minulého storočia v Československu. Poukazuje na tie pracovné metódy umelca, ktoré dodnes neprestávajú inšpirovať.

Notes
Publikáciu podporili:
Kontakt. Art Collection / ERSTE Foundation; tranzit.sk / ERSTE Foundation; Július Koller Society; Rhubaba Gallery and Studios / Creative Scotland.