english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

EXPERIMENT

výstavný katalóg

Katalóg je súčasťou výstavného projektu EXPERIMENT v tranzit.sk.

Robert Cyprich (13. 9. 1951 Levoča – 14. 10. 1996 Praha) bol neobyčajným zjavom slovenskej neoavantgardnej scény.
Viedol intenzívny život, i keď v posledných rokoch sa do umeleckých aktivít zapájal čoraz menej. Zomrel predčasne v roku 1996 ako štyridsaťpäťročný. Zanechal po sebe básne, texty, kresby, koncepty, partitúry, manifesty, akcie, korešpondenciu. Výstavný projekt Experiment je sprístupnením časti jeho pozostalosti, ktorú uchoval český umelec a kurátor Jan Mlčoch. Nejde o monografické spracovanie autora, ale vo výberovom zastúpení poukazuje na dôležitý aspekt – na Cyprichovo hľadanie zmyslu umeleckej tvorby v komunikácii.

Extenzívna situácia je paralelným participatívnym projektom umelkýň a umelcov, ktorých diela interpretujú, ale aj aktualizujú odkaz Cyprichových myšlienok, jeho umeleckých a teoretických konceptov.

Participujúci umelci: Liza Gennart, Katarína Hládeková, Katarína Karafová a Michal Huštaty, Martin Toldy, Miroslav Tóth

Okrem kurátorských textov obsahuje katalóg tiež detailný zoznam vystavených diel a imaginárny rozhovor s Robertom Cyprichom, ktorý bol zostavený z citátov z jeho korešpondencie s J. H. Kocmanom, Petrom Štemberom, Tomášom Štraussom a Radislavom Matuštíkom, z obdobia 70. rokov.

Notes
Editori: Beata Jablonská, Ján Kralovič

Preklad, korektúry: Elena and Paul McCullough,
Miroslava Valová


Grafický dizajn: Zbyněk Baladrán

ISBN: 978-80-972325-9-7

Publisher: tranzit.sk / Judit Angel, riaditeľka

© tranzit.sk, the artists and the authors

Poďakovanie: Ľubomír Ďurček, Daniel Grúň, Jiří H. Kocman, Jozef Molitor, Zora Rusinová, Dezider Tóth

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.