english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

BEST BEFORE

Kancelária kognitívneho urbanizmu

Brožúra „BEST BEFORE“je výsledkom spolupráce medzi Kanceláriou kognitívneho urbanizmu (Office of Cognitive Urbanism –OCU, Viedeň) atranzit.skv roku 2015. Zaoberá sa formátom projektu.Projekty súurčujúcimi prejavmi súčasnej kultúry, ekonomiky či vedy, charakterizované časovou vymedzenosťou. Pôvodná povahatýchto konceptov ako dočasných zásahov do trvalo neudržateľného nemenného stavu sa zmenila na prevažujúcuprodukciu. Iniciatíva „BEST BEFORE“reflektujetúto dočasnosť v kontexte architektúry a inštitúcií. Vychádza zo symptómovčasovo vymedzeného vlastníctva a politiky investície doň, od ktorýchprechádza ku kultúrnym inštitúciám,založeným na kontinuálne sa meniacich projektoch, ktorých koniec definuje charakter ich priebehu. Núka sa aj paralela s fenoménom koncov, umožňujúcich pokračovanie (na poli algoritmov v architektúre ako aj v ekonomikenie až tak náhodná).Projekt „BEST BEFORE“zahŕňa dokumentáciu prednášky, ktorú odprezentovala OCU pre tranzit.sk v januári 2015 aworkshopu, motivovaného fiktívnym ukončením činnostiiniciatívy tranzit.sk v jej súčasnom pôsobisku (Best Before April 18th, 2015).

Notes
BEST BEFORE
Anglicky / Slovensky
Editor : OCU (Andreas Spiegl, Christian Teckert) pre tranzit.sk, Bratislava
Výsku: Katarína Smatanová and Martina Mária Hladká, Slovenská technická univerzita v Bratislave / Fakulta architektúry
Preklady: Reuben Fowkes, Zuzana Jánska
Korektúry: Judit Angel, Lýdia Pribišová, Andreas Spiegl
Grafický dizajn: OCU
Vydavateľ : Mester Nyomda, Budapest
Rok: 2015
Strany: 64