english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Keď to nájdeš, dáme ti vedieť / Ateliér vvv (Katedra intermédií, VŠVU)

Krst publikácie a verejný program

Program organizovaný Ateliérom vvv a tranzitom ako partnerom.

23. - 24. marec 2023
študovňa tranzitu


Program – štvrtok 23.3.2023:
13:00 Verejný obed (zastavte sa ak máte chuť a cestu okolo)
16:00 Prednáška: Martin Piaček * Kalibrácia odvahy (Niekoľko príkladov eticky diskutabilných diel zo študijnej praxe)
17:00 Performance študentov a študentiek Ateliéru vvv v nadväznosti na prednášku

Program – piatok 24.3.2023:
11:00 Verejný brunch (zastavte sa ak máte chuť a cestu okolo)
14:00 - 16:00 Krátke predstavenie súčasných študentov a študentiek Ateliéru vvv
17:00 Panelová diskusia s absolventmi*kami Ateliéru vvv *
19:00 - 20:30 Jam session (otvorená pre každého a každú, kto má chuť si na niečo zahrať - nástroje si prineste, my prinesieme tiež)
20:30 - 22:00 DJ set @seafur


Kniha Keď to nájdeš, dáme ti vedieť, je sériou rozhovorov medzi študentmi, študentkami, absolventmi, absolventkami a vedením Ateliéru vvv. Jedná sa o kolektívny, no napriek tomu veľmi zúžený pohľad na štúdium a prácu Katedry intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Z povahy posledných semestrov, ktoré boli na tomto pracovisku zamerané na úvahy o možnostiach, podmienkach a hraniciach umeleckého vzdelávania, chápeme túto publikáciu ako extenziu našej vnútroateliérovej debaty, ako rozšírenie poľa práce a bytia nášho kolektívneho tela.

Na ploche štyroch zväzkov sa odohráva viacero podnetných výmen názorov. Prvý zväzok je informačný, obsahuje prierez aktivitami Ateliéru vvv od jeho založenia v auguste 2018, obrazovú prílohu a tiráž. Druhý zväzok je skrátenou verziou rozhovorov našich aktuálnych študentov a študentiek, ktoré viedli medzi sebou v menších skupinách. Hovorili voľne, ale s rámcovaním na témy, ktoré sme si vopred zadefinovali. Tretí zväzok je rozhovor s niektorými z našich absolventov a absolventiek, v ktorom sa ich pýtame na spôsoby udržateľného prežívania a tvorby po skončení umeleckých štúdií. Štvrtý zväzok je naše voľné rozprávanie s vedúcim ateliéru Martinom Piačekom. Súčasťou tohto posledného zväzku je aj slovenský preklad dojemných listov, ktoré si medzi sebou vymenili Eva Hesse a Sol LeWitt na jar roku 1965. Ich relevantnosť pre túto publikáciu vnímame v tom, že ich hlavným motívom je prekonávanie pochybností o vlastnej práci, a význame odvahy a vytrvalosti v tomto procese.

Dramaturgia a produkcia: Dávid Koronczi a Petra Nela Pučeková

Ateliér vvv (vizuálne – verbálne – verejné) založili v roku 2018 umelec a pedagóg Martin Piaček a grafický dizajnér a umelec Dávid Koronczi na Katedre Intermédii na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne v jeho vedení na pozícii projektovej koordinátorky pôsobí aj umelkyňa Petra Nela Pučeková. Ateliér vvv vytvára inkluzívne a podnetné prostredie, v ktorom sa umenie chápe ako jazyk, komentár a snaha o príspevok k individuálnemu aj komunitnému utváraniu sveta. Umenie vnímame ako užitočnú a dôležitú súčasť života, neustále si však pripomíname aj jeho podmanivosť, potenciál ohúriť a tak isto jeho formálne odlišnosti od ostatných humanitných vied, či kreatívnych praxí. Slovo „verejné“ v názve ateliéru odkazuje na orientáciu smerom na prácu, ktorá v sebe nesie solidaritu s inými, ľudskými aj neľudskými, organickými aj anorganickými aktérmi planetárnych procesov a vízie lepšie organizovaných budúcností.Vydanie publikácie a organizáciu podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partnerom podujatia je Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a tranzit sk

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri tranzitu: Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, GoOut.net