english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

MAGIC CLASSROOM

performance & výstup rezidencie

18. 9. 2021 / 18.00 hod.
Strojárenská 3, Košice


Účinkujúci: Teatro PÁRNOKALO Slovakia a mladí kolegovia
Scenár, dramaturgia a réžia: Dominika Badžová a František Balog

Predstavenie je výsledkom dvojmesačnej rezidencie Dominiky Badžovej a Františka Baloga v rámci projektu Po stopách Kala Danta, ktorého zámerom bolo prepájať umelcov s miestnymi rómskymi komunitami s cieľom poskytnúť priestor na vzájomnú inšpiráciu, zdieľanie poznatkov, rozvoj dôvery, tvorivosti a predstavivosti. Projekt je pomenovaný podľa hlavnej postavy rómskej tradičnej rozprávky, Kala Danta, chlapca, ktorý cestuje po mnohých svetoch poháňaný smädom po poznaní. Hlavným zámerom projektu Dominiky a Františka je prostredníctvom dialógu medzi rómskymi umelcami a účastníkmi workshopov rozvíjať ich „netušený talent“ v tvorivom herecko – divadelnom umení a v literárnej tvorivosti. Touto sériou tvorivých a motivačných workshopov je snahou pomôcť účastníkom k ich sebarealizácii, rozvíjať ich integritu a poskytovať im nové príležitosti.

Dominika Badžová vyrastala v Košiciach a momentálne žije v Bratislave. Študovala na Konzervatóriu J. Adamoviča, a neskôr hrala v ochotníckom divadle. Ako prvá Rómka po pätnástich rokoch získala pracovné miesto v RTVS v sekcii národnostného vysielania. V tom čase, keď sa venovala redakcii, spravodajským a publicistickým reláciám, začala organizovať workshopy pre mladých ľudí a deti. Je spoluzakladateľkou rómskej rozhlasovej dramatickej družiny, ktorej členovia mali možnosť pomáhať pri prípravách a nahrávaní rozhlasových hier, učili sa pracovať s mikrofónom a svojim hlasom. Taktiež spolupracovala s Rómskym vzdelávacím fondom (Roma education fund) riadiacim projekt zameraný na rómskych mentorov, kde si pod svoje krídla vzala troch mladých ľudí z Luníka IX. V RTVS pôsobila dva roky, a neskôr sa zamerala na divadlo a drámu. Svoje skúsenosti v teréne spracovala v dramatickom texte o identite Rómov v súčasnosti. Študovala život a tvorbu Eleny Lackovej a tieto motívy a paralely použila vo svojom diele. V súčasnosti študuje odbor Vedy o umení a kultúre na Divadelnej fakulte VŠMU a spolupracuje na rôznych projektoch zameraných na rómsku komunitu. Taktiež sa podieľa na tvorbe rómskeho televízneho magazínu.

František Balog vyštudoval muzikálové herectvo na VŠMU v Bratislave. Spolupracoval s rôznymi slovenskými aj medzinárodnými divadelnými zoskupeniami a od roku 2010 pôsobí v Štátnom divadle Košice. Svoju bohatú pedagogickú prax získal prácou na projekte s rómskymi deťmi s názvom Divé maky, na konzervatóriách a základných umeleckých školách. Jeho najnovším projektom je založenie Teatro PárnoKalo, kde sa prostredníctvom textov a inscenačných procesov venuje nerómskej a rómskej problematike, ako aj ich integrite a symbióze, vzájomnej spolupatričnosti v živote a predovšetkým vo svete umenia. Jedným z jeho cieľov je tak naďalej pokračovať a participovať na vzdelávaní Rómov a motivovať ich k integrácii svojich talentov v umeleckých systémoch.

Rezidenčný projekt vznikol z iniciatívy KAIR Košice Artist in Residence, tranzit.sk a Ota Hudeca a je realizovaný v spolupráci s ETP Slovakia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je podporený aj organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.Related
Otvorená výzva: Po stopách Kala Danta