english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Susedenie na Šanci (#1)

diskusia a plánovanie budúcich aktivít v susedstve

28. 6. 2018, 18:00
tranzit.sk, Beskyská 12, Bratislava

iniciátori:
Dominika Belanská, Mads Floor Andersen

Podujatie sa bude konať v slovenčine a angličtine.


Susedenie na Šanci (#1) je súčasťou výstavy Start and Finish.
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Poďte spoločne s nami hľadať spôsoby a aktivity, ktorými môžeme posilniť vzťahy v susedstve okolo Šancovej ulice. Nadviažeme na predchádzajúce májové stretnutie v tranzit/sk, ktoré bolo reflexiou Nomadic Arts Festivalu a zameriame sa na ďalšie možnosti aktívnej spolupráce obyvateľov a užívateľov miesta. Budeme sa venovať najmä týmto témam:

Kto a ako môže vplývať na dianie a rozvoj v susedstve?

Akým spôsobom môžeme ďalej prepájať susedstvo? (Malé či veľké akcie? Čo sa dá robiť aj každodenne?)

Ako súvisia aktivity v susedstve so strategickými zmenami a prácou miestnej samosprávy?


Stretnutie bude mať formu aktívnej debaty medzi susedmi a návštevníkmi, s cieľom naštartovať “štafetu” kreatívnych aktivít a stretnutí v susedstve. Debata bude v slovenčine aj angličtine a viesť ju budú Dominika Belanská a Mads Floor Andersen.

​Johannes Deimling, and the band played on, performancia, 2016. Foto: Mercedes Ortego.Related
START AND FINISH. Uvažovanie o kultúre založenej na projektoch