english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Rezidencia predmetom výskumu

Prizvaní umelci:
Jaroslav Kyša, Jonatán Pastirčák, Nóra Ružičková, Maja Štefančíková, Hajnalka Tulisz

Účastníci workshopov:
Máté Dobokay, Dániel János Fodor, Dorottya Kalocsai, Lucia Čarnecká, Adam Novota, Nina Mikušková, Renata Pinterová, Martin Toldy, Anda Szűcs

Kurátorský tím:
Eszter Lázár, Zsófia Kókai, Ráhel Anna Molnár, Lili Téglásy

Projekt je realizovaný v spolupráci s tranzit.sk.Program pre verejnosť:
štvrtok, 14. septembra 2017, 16:00 – 20:00


16:00, Open studio & vernisáž výstavy
18:00, prezentácie a panelová diskusia s prizvanými hosťami:
Diana Majdáková (Nová Cvernovka, Bratislava), Zuzana Novotová Godálová (Nástupište 1-12, Topoľčany), Anna Ptak (Rezidencie v Zamek Ujazdowsky, Centrum Sztuki Współczesnej, Varšava), Svätopluk Mikyta & Zuzana Bodnárová ( Banská St a nica Contemporary, Banská Štiavnica)

trvanie výstavy: 19. - 23. 9. 2017
otvorené: denne 14:00 – 19:00
miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Podujatie bude prebiehať v angličtine.


grafický dizajn: Adrienn Császár

špeciálne poďakovanie: Judit Angel, Petra Balíková, Dániel Bernáth, Juraj Čarný, András Cséfalvay, Zuzana Duchová, Oto Hudec, Bea Istvánkó, Erik Janeček, Andrea Kalinová, Dorottya Kalocsai, Matej Kaminský, Jana Kapelová, Tamás Kaszás, Rita Koszorús, Eliška Mazalanová, Miklós Mécs, Attila Menesi, Nina Mikušková, Kata Moravszki, Katarína Morháčová, Katarína  Poliačiková, Lýdia Pribišová, Noémi Rácz, Nóra Ružičková, Magda Stanová, Maja Štefančíková, Eszter Szabó, Anna Szigethy, Júlia Vécsei, Martin Vongrej, Martin ZaičekNadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt tiež podporili Balassiho inštitút a Poľský inštitút v Bratislave.

Projekt vznikol ako súčasť seminára na budapeštianskej vysokej umeleckej škole Magyar Képzőművészeti Egyetem v roku 2015, na ktorom študentky a študenti magisterského programu kurátorských štúdií realizovali výskum o histórii a každodennom živote univerzitnej umeleckej kolónie v Tihany pri Balatone. Miesto, obklopené výnimočným prírodným prostredím, bolo spravované univerzitou od roku 1975 a mohlo by slúžiť ako ukážkový príklad organizovanej a kontrolovanej umeleckej komunity sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

Druhá časť tohto výskumu mala formu kolaboratívneho projektu s názvom Imagined Communities zaoberajúceho sa rezidenčnými programami v súvislosti s pojmami ako komunita, spolupráca, či umelecký produkt verzus idea. Nastoľoval tiež otázku, či by rezidencie mali byť spájané s jasne geograficky definovaným miestom alebo vnímané viac ako zdroj myšlienok a zdieľaných skúseností. Študentky tentokrát skúmali rôzne lokality a udalosti (ako divadlo, hory či bary) a spoločne so svojimi kolegami a kolegyňami, študentkami a študentmi umenia, analyzovali vyššie zmienené pojmy. Výsledky a svoje skúsenosti z tohto týždenného projektu účastníci napokon spoločne zosumarizovali v podobe fanzinu.

Rezidencia predmetom výskumu (R.U.I) , ktorá bude v dňoch 12. - 14. septembra 2017 prebiehať v tranzit.sk a na rôznych miestach Bratislavy, je treťou fázou tohto dlhodobého projektu. Usiluje o vytvorenie diskurzívnej platformy pre mapovanie rezidenčných programov ako takých, vrátane ich aktuálneho potenciálu, historických predchodcov a tiež možných výziev.

Prostredníctvom výskumnej výstavy a série udalostí, workshopov, koncipovaných slovenskými a maďarskými umelcami vytvára R.U.I svojím spôsobom krátkodobý kvázi-rezidenčný program. Jedná sa o trojdňové podujatie, ktoré vychádza z rozmanitých kontextov a metód charakteristických pre umelecké rezidencie a z výskumu štvorice kurátoriek zaoberajúcich sa rezidenciami z hľadiska nasledujúcich tém: životný štýl, vzdelávanie, produkcia a sieť. Workshopy v koncepcii prizvaných autorov sú určené pre medzinárodnú skupinu umelcov a umelýň a študentov umenia.

Open studio, ktoré sa bude konať v posledný deň spoločného programu bude zhrnutím projektu R.U.I a prezentáciou predchádzajúcich workshopov pre verejnosť. Po ňom bude nasledovať panelová diskusia s prizvanými hosťami, s ktorými budeme bližšie rozoberať jednotlivé výskumné témy, ako aj spoločne uvažovať o možných perspektívach (umeleckých) rezidenčných programov.