english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Volanie divočiny

Volanie divočiny
The Call of the Wild

2. decembra 2015 o 18.00 v priestoroch tranzit.sk na Beskydskej 12 v Bratislave

autorky projektu: Nóra Ružičková, Maja Štefančíková
hostky: Anna Friedländer, Ľubica Kobová, Mária Topolčanská
účinkujúci: študentky a študenti Univerzity tretieho veku UK, STU a VŠVU v Bratislave
moderátor: Viktor Suchý

https://www.youtube.com/watch?v=hqT07usv3OA&feature=youtu.be

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu kolaboratívneho projektu Volanie divočiny, ktorý sa uskutočnil v marci a októbri 2015 v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení a Mestskej tržnice na Trnavskom mýte. Projekt predstavia autorky a pozvané hostky, počas večera vystúpia s hlasovou improvizáciou študentky a študenti Univerzity tretieho veku UK a STU a VŠVU v Bratislave. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia katalógu.

O projekte
Projekt Volanie divočiny vznikol pre špecifický priestor Mestskej tržnice na Trnavskom mýte a v reakcii na jeho súčasný stav. Projekt začali autorky koncepčne pripravovať na jeseň 2014, realizovali ho v roku 2015 v dvoch variantoch a termínoch. Prvýkrát od 16. do 20. marca 2015 v spolupráci s hudobným skladateľom Miroslavom Tóthom a so študentkami a študentmi z Univerzity tretieho veku UK v Bratislave. Druhýkrát od 5. do 9. októbra 2015 v spolupráci s hudobníčkou a divadelníčkou Annou Friedländer a s generačne a skúsenostne zmiešaným kolektívom študentiek a študentov Vysokej školy výtvarných umení a Univerzity tretieho veku UK a STU v Bratislave. V oboch prípadoch išlo o kombináciu dvoch vzájomne previazaných zložiek – workshopu a kolektívnej intervencie do verejného priestoru.
V priestore tržnice autorky, spoločne s účastníčkami a účastníkmi workshopu zrealizovali spoločnú kolektívnu akciu. Zámerom bolo vytvoriť v tržnici dočasný performatívny zásah (zvukovú kompozíciu s využitím extenzívnych hlasových techník), aby došlo k významovému posunu v prežívaní a nazeraní priestoru, jednak priamymi účastníkmi projektu, ako aj nezainteresovanými divákmi. Reagovali na súčasný charakter tejto stavby, stvárnili pocity, ktoré v nich ale aj v iných návštevníkoch a predajcoch vyvoláva. Názov projektu Volanie divočiny odkazuje s určitou humornou nadsádzkou na výzvy „divokého“ verejného priestoru aj na dobrodružný a nepredvídateľný charakter projektov založených na kolektívnej kolaborácii.


Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a grantového programu Ars Bratislavensis.

Nóra Ružičková vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení, kde od roku 2009 vyučuje na Katedre intermédií a multimédií. Ako umelkyňa je aktívna v oblasti vizuálneho umenia a literatúry. Vo svojich výtvarných projektoch využíva rôzne média a formy vyjadrenia, v posledných rokoch sa venuje najmä výskumu inštitucionalizácie a kategorizácie umenia a vzťahov obrazu a textu. Publikovala päť básnických zbierok: Mikronauti (1998), Osnova a útok (2000), Beztvárie (2004), Parceláciavzduchu (2007), Pobrežný výskum (2009) a knihu experimentálnej poézie a prózy Práce & Intimita (2012).

Maja Štefančíková (1978, Bratislava) je výtvarníčka, publicistka a interná doktorandka na katedre Intermédií a multimédií pod vedením Anny Daučíkovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej umeleckej činnosti sa zaoberá otázkami subjektu, histórie a obecenstva. Predmetom jej doktorandského výskumu je rola diváka ako subjektu a objektu umeleckého diela, jeho snaha vynaložená na vnímanie, ne/porozumenie a následné interpretovanie a komentovanie umeleckého diela. Od roku 2009 spolupracuje s online platformou pre súčasné umenie – Artyčok.tv a od roku 2012 s webovým portálom zaoberajúcim sa výtvarným umením – Artalk.cz.

Anna Friedländer vystudovala Theatre Arts (Brown University, USA) a Performance Design and Practice (Central St. Martins, UK). V době, kdy žila ve Spojených státech, se seznámila s tamější divadelní scénou a byla stážistkou u Wooster Group a později u Richarda Foremana. Zabývá se experimentálním zpěvem. Od roku 2009 žije v Praze, kde se zabývá hlasovou tvorbou, vede hlasové workshopy a učí. Od roku 2013 učí Hlasovou tvorbu, jako externí pedagog na Katedře alternativního a loutkového divadla, obor Divadlo v netradičních prostorech. Mimo svojí vlastní tvorbu koordinuje různé umělecké festivaly a akce: AXA in Action (2011), Botana Mexicana (2012), různé projekty pro Pražské Quadriennale (2012-2013), festival Vs. Interpretation (2014), Identity.Move! Bazaar (2015), Proč mluvit se zvířaty? (2015). Anna Friedländer je zakládající členkou TOPOS KOLEKTIVU.

Ľubica Kobová vyučuje rodové štúdiá a feministickú teóriu na Univerzite Karlovej v Prahe. Zaoberá sa feministickou politickou teóriou a chápaním práce z feministického hľadiska. Je editorkou publikácie Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ASPEKT, Bratislava 2015). Bola štipendistkou Fulbrightovej nadácie na Rutgers University.

Maria Topolčanská píše a prednáša o súčasnej architektúre, žije v Prahe. Vyštudovala školy architektúry v Bratislave (FA STU) a v Barcelone (Metropolis Master architektúry a urbánnej kultury, program teórie a histórie architektúry, ETSAB UPC Barcelona). V praxi v Katalánsku sa od roku 2000 venovala projektom verejného priestoru a dostupného bývania. Od roku 2003 pracovala na výskume architektúry 20. storočia na Slovensku (SAV), viedla semináre o postsocialistickej urbanite a vydávala archizine Fake Cities/True Stories (FA STU). Spolupracuje na vedení seminárov a workshopov (Barcelona 2001-2, 2014; Berlín-Wolfsburg 2013-14), publikuje v časopisoch (AD, A10, A&U, Era21). Je nezávislou expertkou Ceny EU za architektúru a Ceny za verejný priestor (Nadácie Mies van der Rohe, CCCB, Barcelona).

Reprodukcia: © Maja Štefančíková, 2015