english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

mq 21 2008

rezidenčné pobyty

tranzit.sk ponúka

2 dvojmesačné rezidenčné pobyty

v rámci programu "artist in residence" v museumsquartier, quartier 21 vo viedni.

pobyty su určené umelkyniam-com, kurátorkám-om, teoretičkám-om a ďaľším profesionálkam-om
pohybujúcim se na súčasnej umeleckej scéne v slovenskej republike,

rezidentky-i maju k dispozici vlastné štúdio

rezidentky-i obdrzia 2 x mesacne stipendium 1.050,- euro

rezidentky-ov vyberie komisia zlozena z riaditelov tranzit.cz, tranzit.hu., tranzit.sk a tranzit.at

po rozhodnutí komisie sa držiteľkami pobytového grantu MQ21 stávajú Ivana Moncoľová a Dorota Kenderová

Related
MQ21 001

External Links
MQ21