english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

LETNÉ DIELNE

workshop

Program otvorenej vzdelávacej akadémie LETNÉ DIELNE 2007 má týždeň pred začiatkom už jasné kontúry. Letné dielne odštartuje otváracia párty, no hlavnú „vzdelávaciu“ časť programu budú tvoriť dielne pod vedením domácich i zahraničných lektorov. Sedemnásť dielní ponúkne od 24. augusta do 07. septembra v priestoroch tranzit ateliérov a dielní v blízkosti Zlatých pieskov v Bratislave, nové či netradičné pohľady na multimediálnu umeleckú tvorbu, aktivizmus, recykláciu a neformálne vzdelávanie. Industriálny okraj Bratislavy sa tak opäť stane centrom spontánnej tvorivosti a spolupráce.

Prvé dni Letných dielní budú patriť experimentálnym filmárom Martinovi Blažíčkovi (CZ) a Stevenovi Ballovi (UK) a ich „hodinám“ video performance, hravej dielni Recykluj si sám venovanej premene odpadu na užitočné predmety a bižutériu, po ktorej nastúpi maďarský lektor Maxigas s praktickými ukážkami tvorby bezdrôtových sietí.
Slávo Krekovič (SK) a Miro Tóth (SK) budú na Zlatých pieskoch „učiť“ hudobnú improvizáciu a kompozičné techniky, členovia českej iniciatívy Lemurie T.A.Z. ukážu, ako si upraviť svoj bicykel na rádio-bicykel a Lenka Dolanová s Michalom Kindernayom (CZ) prinesú svoj Úvod do odpadologie, v ktorej náš každodenný odpad podľahne „digitálnemu tleniu“.

Ani tento rok nebudú chýbať softvérové dielne ako Pure Data pod vedením Petra Gondu (SK), dielňa Lloopp, ktorú vedú rakúski umelci Klaus Filip a Arnold Haberl aka Noid, no a s atraktívnou témou VJ-ingu sa pohrajú Filip Cenek a Magdaléna Hrubá (CZ) na dielni Playful, ktorej základnou technickou pomôckou budú klasické školské meotary a svetlo.
Pod vedením lektorky Jany Znášikovej (SK) budú prázdninoví študenti technikou pixelovej animácie zasa tvoriť originálne animované klipy.

Diskusno-praktické dielne budú zastupovať Manifesto jukebox o vytváraní manifestov, tiež dielňa smerujúca k vytvoreniu aktivistického časopisu pre Bratislavu či Kritika publikovania a publikovanie kritiky. „Riešiť“ sa bude i kvalita informovania o vizuálnej kultúre na Slovensku, a tí, ktorí majú radi knihu Kolíska (1963) od Kurta Vonneguta dostanú možnosť kreatívne ju spracovať v multidisciplinárnom projekte Karass suite.
Aj samotná otázka neformálneho vzdelávania ako zaujímavej možnosti doplnenia či rozvitia nášho vedomostného potenciálu dostane miesto na dielni Zdenky Konečnej a Márie Riškovej (SK).

Okrem denného programu dielní bude prebiehať aj večerný program, pozostávajúci z performance, výstupov z realizovaných workshopov, filmových premietaní, koncertov a párty.

Program Letných dielní sa stále priebežne aktualizuje, všetky dôležité informácie o dielňach, lektoroch a lokalite nájdete na webstránke www.13m3.sk/dielne, ktorá slúži aj na bezplatnú registráciu účastníkov.

Organizátorom Letných dielní je
združenie 13 kubikov, partnermi projektu sú Mlok (Praha), ScArt (Praha), Nextlab (Budapešť), Okno (Brusel).
Pri jeho realizácii spolupracujú:
tranzit.sk, A4 - nultý priestor, Info@police, Atrakt Art
a podporujú ho:
International Visegrad Fund, tranzit.sk, Vnet, okno, Ateliér Choma a ďalší.

External Links
LETNÉ DIELNE