english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ZAPĹŇANIE DIER

projekt

principiálne sa použije len druhotný materiál, ktorý je k dispozícii v okolí, každá zaplnená diera bude označená popiskou (autorstvo…), vznikne tak unikátna kolekcia prác vytvorených špeciálne pre toto miesto,

projekt diskutuje praktický aspekt nutnosti intenzívnejšieho zabezpečenia priestoru / metaforicky komunikuje potreby lokálneho kultúrneho prostredia, na mieste predpokladáme masívne diskusie na neformálnej báze