english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Prehliadka 1. dekady

premietanie

29.10.–31.10.2003

3 dni video prednášky histórie experimentálneho videa, nezávislej tv a dokumentu, video umenia, video tanca, nových medií, performance ... v USA, 1968 - 1980

Prvé a jediné prednáškové premietanie na Slovensku.

Kino Tatra, Nam 1. Maja, Bratislava

vstup voľný - príspevky v anglickom jazyku

prehliadka 1. dekády sa skladá z 8 programov:
1: Exploration of Presence, Performance and Audience
2: Investigation of the Phenomenal World - Space, Sound and Light
3: Approaching Narrative - "There are Problems to be Solved
4: Gendered Confrontations
5: Performance of Video-Imaging Tools
6: Decentralized Communication Projects
7: Critiques of Art and Media as Comodity and Spectacle
8: Independents Address TV Audience

detailny popis vsetkych prispevkov

producer | producent: Kate Horsfield - curator | kurator: Chris Hill
project coordinator | projektovy koordinator: Maria Troy
consultants | konzultanti: Deirdre Boyle, Doug Hall,Ulysses Jenkins, Barbara London, Ken Marsh, Leanne Mella, Martha Rosler, Steina Vasulka, and Lori Zippay.

 

External Links
Academy of Dramatic Arts
video data bank 2000, the school - the art institute chicago