english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kolektívna zbierka: Nástroje sebaprezentácie

Kolektívna zbierka spúšťa webovú stránku

Adresa:
www.collectioncollective.art

Úvodný seminár:
Kolektívna zbierka: Nástroje sebaprezentácie

Štvrok, 25. októbra 2010 o 18:00
tranzit.ro/ București
Str. Gazelei, nr. 44, sector 4
Bukurešť, Rumunsko


V priestoroch tranzit.ro bude inštalovaná komorná dokumentačná prezentácia, ktorá bude prístupná do 4. novembra 2018.

Organizátorom projektu je tranzit.ro/ Bukurešť, v spolupráci s tranzit.sk a Middlesex University London.Kolektívna zbierka je prototypom umeleckej zbierky, ktorú založili, vlastnia a spravujú kolektívne jej členovia. Patria medzi nich umelkyne, kurátori, architektky, dizajnéri, antropologičky, kultúrni producenti, právničky a ekonómovia. Iniciatíva projektu vznikla v roku 2017 v Bratislave a pokračuje v roku 2018 v Bukurešti vytvorením webovej stránky a verejného seminára pod názvom „Kolektívna zbierka. Nástroje sebaprezentácie“.

Riadi sa troma zásadami, ktoré pomenovávajú aktuálne podmienky tvorby, prezentácie a prístupu ku kultúre a umeniu:

1. Prekarita verejných kultúrnych inštitúcií v Európe ale aj inde vo svete, ktoré, čeliac zdvíhajúcej sa vlne pravicového populizmu a nacionalizmu, ako aj tlaku chovať sa trhovo, do svojich zbierok radšej nezahŕňajú diela kritizujúce status quo. Kolektívna zbierka predstavuje snahu vrátiť do verejnej debaty otázku politickej a kultúrnej autonómie tým, že vytvára inštitucionálny aparát k posilneniu postavenia, viditeľnosti a reprezentácie.

2. Systémové podmienky kultúrnej produkcie, ktoré podnecujú oportunizmus a súťaživosť medzi kultúrnymi pracovníkmi a ktorých dôsledkom je deštrukcia kolektívnych foriem organizácie, odporu a boja. Kolektívna zbierka je reakciou na akútnu potrebu definovať udržateľné modely kolektívnej legitimizácie a reprezentácie, v ktorých sa kolektivita zakladá na politike priateľstva, vzájomného rešpektu a uznania.

3. Humanitné, ekologické a politické krízy, na ktoré kultúra založená na súkromnom mecenášstve nedokáže reagovať. Nielenže si Kolektívna zbierka kladie otázku, či je možná zbierka i bez vrtochov, vkusu a preferencií súkromnej zberateľky či zberateľa, ale zároveň aj predstavuje pokus prehodnotiť funkcie, role a ciele zbierania ako kolektívnej praxe, ktorá odráža a tvaruje dnešný svet.

Členky a členovia Kolektívnej zbierky:

Alena Kunicová, Alenka Gregorič, Alexandra Pirici, Alicja Rogalska, Anca Benera & Arnold Estefan, András Cséfalvay, Andrei Gavril, Anetta Mona Chișa & Lucia Tkáčová, Anna Dasović, Bureau of Melodramatic Research, Chicks on Speed (Melissa E. Logan & A.L. Steiner), Ciprian Mureșan, Claudiu Cobilanschi, Dan Mihaltianu, Dora García, Eliška Mazalanová, Fokus Grupa, Igor & Ivan Buharov, Ilona Németh, Inga Chuprova, Iuliana Dumitru, Ivan Moudov, Jana Kapelová, Jozef Mrva jr., Judit Angel, Lia Perjovschi, Lucia Nimcová, Magda Stanová, Martin Piaček, Martina Růžičková & Max Lysáček, Martinka Bobriková & Oscar de Carmen, Mira Keratová, Nika Autor, Nora Ružičková (with Marianna Mlynárčiková), Oto Hudec, Pavel Brăila, Peter Lényi, Péter Szabó, Petra Balíková, Raluca Popa, Raluca Voinea, Roland Schefferski, Roman Biček, Sándor Bartha, Szilárd Miklós, The Two Gullivers (Flutura & Besnik Haxhillari), Valentina Vetturi, Vlad Basalici, Vlad Morariu, Zbyněk Baladrán

Dizajn webstránky: Eduard Constantin
Programovanie webstránky: Vlad Dogărescu/ Organic Software
Grafický dizajn: Sándor Bartha
Texty: Ovidiu Țichindeleanu, Pelin Tan, Vlad Morariu

Kolektívna zbierka: Nástroje sebaprezentácie

Spustenie webovej stránky sa uskutoční v rámci inauguračného verejného seminára, na ktorý sme pozvali štyri rečníčky a rečníkov, ktorí predstavia svoje príspevky o špecifických inštitucionálnych dejinách a politike zberateľskej praxe v kontextoch, z ktorých pochádzajú.

Účastníci:
Alenka Gregorič (umelecká riaditeľka a kurátorka, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Ľubľana)
Mark Wilson (referent pre výstavy, People’s History Museum, Manchester)
Ovidiu Țichindeleanu (teoretik, Chișinău)
Tania Bruguera (umelkyňa, Havana)

Moderuje Judit Angel, Raluca Voinea a Vlad Morariu

Alenka Gregorič je historička umenia, kurátorka a autorka odborných textov. Od júla 2003 do roku 2009 pracovala ako umelecká riaditeľka Galérie Škuc v Ľubľane, kde kurátorovala, organizovala a koordinovala všetky aktivity a podujatia. Od roku 2010 pôsobí ako umelecká riaditeľka a kurátorka Mestskej umeleckej galérie v Ľubľani a CC Tobacco 001 (obe patria k ľubľanským múzeám a galériám). V roku 2009 bola kurátorkou slovinského pavilónu na Benátskom bienále a spolukurátorkou 28. Grafického bienále Ľubľana, v roku 2011 bola spolukurátorkou (s Galit Eilat) 52. Októbrového salóna v Belehrade. V posledných rokoch kurátorsky viedla niekoľko výstav so zameraním na umelcov balkánskeho regiónu; v roku 2016 pôsobila v Istanbule, v roku 2017 v Guangzhou a Hangzhou v Číne. Pripravovala mnohé sólové aj skupinové výstavy v Slovinsku aj zahraničí. Okrem kurátorskej prípravy výstav napísala mnoho esejí, recenzií a článkov pre umelecké knihy, katalógy a iné publikácie. Zaujíma sa predovšetkým o osobnosti z oblasti súčasného umenia, ako aj o kultúrne inštitúcie a ich rolu v súčasnej spoločnosti.

Mark Wilson študoval výtvarné umenie na Umeleckej škole v Manchesteri a pôsobil v oblasti divadla vo vzdelávacích spoločnostiach Greenlight Theatre a Waterfall Theatre. Začínal v roku 2004 v múzeu People‘s History Museum, pričom zastával mnohé pozície, vrátane hlavného koordinátora a kurátorského asistenta. Mark dnes pracuje ako referent pre výstavy; kurátorsky proipravil výstavy Dedicated to all Defenders of Human Freedoms: The Art of Paul Peter Piech (2016) a Savage Ink: The Cartoon & The Caricature (2017). Zároveň pracuje ako jeden z projektových vedúcich oceňovaných koprodukčných výstav Never Going Underground: the fight for LGBT+ rights (2017) a Represent! Voices 100 Years On (2018).

Ovidiu Țichindeleanu je filozof a spoločenský teoretik, ktorý žije a pôsobí v Kišineve, Moldavsko, doktorát z filozofie (Binghamton University, State University of New York 2009). Je editorom časopisu IDEA a pôsobí ako Collection Coordinator v IDEA Publishing House, Kluž, Rumunsko. Je spoluzakladateľom nezávislých platforiem Indymedia Romania (2004), CriticAtac.ro (2010) a LeftEast International (2012). Je tiež členom predstavenstva El Taller International. Od roku 2012 vyučuje na Decolonial School na Roosevelt Institute, Middelburg, Holandsko.

Tania Bruguera je kubánskou umelkyňou, ktorá sa venuje inštaláciám a performancii. Žije a pracuje medzi New Yorkom a Havanou, participovala na mnohých medzinárodných výstavách. Jej práca je súčasťou zbierok mnohých inštitúcií, vrátane MoMA, Bronx Museum of the Arts a Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. V súčasnosti je prezentovaná v rámci Hyundai Commission v Tate Modern v Londýne. Práva Tanie Bruguery sa odvíja okolo otázok moci a kontroly. Niekoľko z jej diel tlmočí a prezentuje udalosti z kubánskej histórie. V rámci svojej tvorby Bruguera založila Osvetovú kampaň o rešpekte voči imigrantom (Immigrant Respect Awareness Campaign ) a iniciovala medzinárodný deň pre akcie v tejto oblasti 18. decembra 2011 (ktorý OSN označila za Medzinárodný deň migrantov), kedy aj ostatní umelci pracujú na dielach o imigrácii.


Hlavným partnerom tranzit je Nadácia Erste.

Spolufinancované z Administratívy národného kultúrneho fondu (AFCN). Projekt nemusí predstavovať postoje AFCN. AFCN nezodpovedá za obsah projektu, ani za spôsob, akým sa jeho výsledky môžu použiť. Tie spadajú plne do zodpovednosti príjemcu grantu.

Projekt vznikol s láskavou podporou Českého centra Bukurešť, Národným centrom tanca Bukurešť a Iaspis.