english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Technopolitický salón

prednášky a diskusia

účastníci:
Felix Stalder, Gerald Nestler, Axel Stockburger
moderátor:
Kristian Lukić

dátum: 1. október 2018 o 18:00
miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Podujatie sa bude konať v angličtine.


Felix Stalder je mediálny a kultúrny teoretik a profesor venujúci sa digitálnej kultúre a sieťovej teórii na Zürišskej umeleckej univerzite (Zürcher Hochschule der Künste), vedúci výskumník v World-Information Institute vo Viedni a moderátor medzinárodného mailing listu o digitálnej kultúre < nettime >. V odbore vystupuje aktívne od 90. rokov. Za tú dobu vydal množstvo publikácií o digitálnych sieťových kultúrach so zameraním na prienik kultúrnych, politických a technologických dynamík a so špeciálnym dôrazom na nové spôsoby vytvárania spoločných statkov, spoločnosť kontroly, autorské právo a premenu subjektivity. K jeho nedávnym publikáciám patrí Digital Solidarity (Digitale Solidarität, 2013/2014) a The Digital Condition (Kultur der Digitalität, 2016/2018), v ktorých sa zameriava na historické príčiny súčasného vývoja a na politické a spoločenské následky našej rozširujúcej sa digitálnej sféry. Je dlhoročným členom pracovnej skupiny Technopolitics.
felix.openflows.com

Gerald Nestler je umelec, ktorý skúma „derivatívny údel“ súčasných sociálnych vzťahov a ich modelov, príbehov, operácií a fikcie. Vo svojom aktuálnom projekte „estetika rozlíšenia“ sa zameriava na nepriehľadné informačné asymetrie a zmenu režimu z reprezentačnej na performatívnu reč moci. Gerald absolvoval Akadémiu výtvarného umenia vo Viedni (1992) a venoval sa umeleckému výskumu ako maklér a obchodník (1994-97). Okrem toho, že vystavuje doma i v zahraničí, je autorom mnohých publikácií. Svoj doktorský titul získal v Centre for Research Architecture na Londýnskej univerzite Goldsmiths.
www.geraldnestler.net, www.thefutureofdemonstration.net

Axel Stockburger je umelec a výskumník, ktorý pôsobí ako docent na Akadémii výtvarného umenia vo Viedni na Katedre umenia a digitálnych médií. Študoval na viedenskej Univerzite užitkového umenia magisterský obor vizuálneho mediálneho umenia pod vedením Petera Weibela. Vo svojom doktorskom projekte na University of Arts v Londýne sa zaoberal priestorovosťou digitálnych hier v kontexte súčasného umenia. Či už ide o video alebo text, Stockburger vo svojich prácach vychádza z prvkov globálnej populárnej kultúry ako sú počítačové hry alebo hollywoodske veľkofilmy. Svoje videá a inštalácie vystavuje doma i v zahraničí. Je členom umeleckého združenia Secession.
www.stockburger.at.


Technopolitický salón organizuje viedenská pracovná skupina Technopolitics a Topol, Bratislava.

Druhá edícia Technopolitického salónu v Bratislave predstaví tri prednášky na témy ako komunálnosť a algoritmickosť, financie a aktivizmus, či digitálna kultúra a súčasné umenie. Technopolitics je nezávislá, medziodborová platforma, ktorá prepája umelcov, novinárov, výskumníkov, dizajnérov a developerov vyvíjajúcich inovatívne formáty tam, kde sa stretáva umenie s výskumom, vedou a pedagogikou. Vznikla v roku 2011 ako okruh ľudí pravidelne sa stretávajúcich na prednáškach a diskusiách. Technopolitics zároveň organizuje medziodborové konferencie a medzinárodné projekty umeleckého výskumu. Za dôležitý spoločný cieľ si kladie skúmanie historických makroprocesov štrukturovaných techno-ekonomickými paradigmami a to z kritického a prieskumného hľadiska.

Felix Stalder:
Digitálny údel

Referenčnosť, komunálnosť a algoritmickosť sa stali charakteristickými kultúrnymi formami digitálneho údelu pretože stále viac ľudí – v stále viac oblastiach života a kvôli čoraz komplexnejším technológiám – sa aktívne (dobrovoľne i z donútenia) podieľa na vyjednávaní o spoločenskom význame. Reagujú tak na požiadavky chaotickej, obrovskej informačnej sféry, a tým ďalej prispievajú k jej expanzii.

Gerald Nestler:
Čo s tým má spoločné umenie?

Prednáška sa zameria na technopolitiku financií a ďalších dátovo intenzívnych oblastí z pohľadu umenia. Pokúsi sa sformulovať postdiciplinárny návrh, ako by mohol vyzerať odpor oslobodený od ťažkostí sprevádzajúcich kritiku – ako vzbura bez odpadlíckeho aktivizmu.

Axel Stockburger:
Zmnožený osud – kanonizácia v kontexte digitálnej kultúry

Axel Stockburger predstaví svoj výskum toho, ako sa premenila kanonizácia v oblasti súčasného umenia pod vplyvom digitálnej kultúry. Stockburgerov záujem sa sústredí na to, ako súčasné formy kvantifikovaných rebríčkov a mikroposudkov, často algoritmicky podmienených, ovplyvňujú naše vnímanie sveta kultúry.