english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Umelecké inštitúcie dnes: medzi adaptáciou a vzdorom/

spoločné čítanie a diskusia v rámci výstavy Start and Finish/

prípravný tím čítania k téme Nového inštitucionalizmu:
Judit Angel, Petra Balíková, Lucia Gavulová, Mira Keratová, Eliška Mazalanová

3. máj 2018 o 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Podujatie sa bude konať v angličtine.


Experimenty Nového inštitucionalizmu sa približne od polovice deväťdesiatych do polovice nultých rokov usilovali o zmenu umeleckej inštitúcie, prehodnocovanie média výstavy a ponímania publika a verejnosti. Odohrávali sa pritom v kontexte rozpadu sociálneho štátu a rastúcej korporatizácie / financializácie kultúry, procesov, ktoré sú dnes ešte výraznejšie. Vtedy aj teraz, aby prežili, sa musia umelecké inštitúcie prispôsobovať a odolávať podmienkam systému, v ktorom sú ukotvené.
Čo sa môžeme zo skúsenosti Nového inštitucionalizmu naučiť? Čo by mali byť dnes priority pre umelecké inštitúcie? Čo by mohlo v ich prípade znamenať zaujatie vertikálneho postoja v plochom svete (Pascal Gielen)? A aké úlohy môžu mať malé a stredné inštitúcie v tomto procese?

V rámci spoločného verejného čítania na tému Nového inštitucionalizmu budeme čítať a diskutovať o vybraných fragmentoch relevantných textov autorov ako Jonas Ekeberg, Alex Farquarson, Pascal Gielen, Chantal Mouffe, Nina Möntmann a Jorge Ribalt a rozprávať sa o súčasnej situácii umeleckých inštitúcií.

Facebook event

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.