english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Oleksandr Burlaka: KYIVPROJECT

prednáška, cyckloexkurzia a diskusia

KYIVPROJECT

prednáška
26. apríla 2018, 18:00
Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 5


Oleksandr Burlaka vo svojej prednáške predstaví svoj dlhodobý výskumný projekt, v rámci ktorého sa zameriava na zasklené balkóny v bývalom Sovietskom zväze a na Ukrajine. Táto „vernakulárna“ balkónová úprava zľudovela a stala sa obvyklou a najviditeľnejšou časťou fasád post-sovietskych miest. Napriek tomu jej ani občania ani architekti, urbanisti a iní odborníci venujúci sa výskumu mesta, nevenovali príliš veľa pozornosti.

Prostredníctvom skúmania rozmachu zasklených balkónov a svojpomocných architektonických prvkov, ktoré predstavujú priesečník osobného, bežného, jedinečného a masovo-vyrábaného, chudoby a módnosti, sa pozrieme na časovú os socio-politických zmien.
Vnárajúc sa hlbšie do kontextu väčšej mestskej mierky, Burlaka tiež predstaví stále živý prípad známej budovy UFO v Kyjeve. Objektu, ktorý je významným príkladom povojnového heroického modernizmu a na jeho súčasný stav sa podpisuje upadanie štátnych inštitúcií a nápor komerčného rozvoja. Hlavnými protagonistami tejto typickej drámy našej doby sú 88-ročný architekt a umelec, autor budovy, Florian Youriev, ako aj developeri, investori, byrokrati, aktivisti a architekti všetkých druhov.

Mestské konflikty a záujem o historický architektonický kontext Ukrajiny sú tak isto hlavnou referenciou pre umelecké projekty Oleksandra Burlaku realizované v rámci aktivít umeleckej skupiny Melnychuk-Burlaka. Medzi jeho práce patria inštalácie, modelovanie, film, komentované prehliadky a fotografia.


Spoločný projekt tranzit.sk, Fakulty architektúry STU v Bratislave a Oddelenia architektúry, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja

AKÝ MODERNIZMUS?
Dedičstvo modernizmu v post-socialistických mestách


cyckloexkurzia a diskusia
27. apríla 2018, 13:00-17:00
start: 13:00, Námestie slobody 19, Bratislava, vstup Fakulty architektúry STU

Pre účasť sa prosím zaregistrujte mailom na adrese mobility.workshop@gmail.com najneskôr do 24. apríla!


Workshop pre študentov architektúry a súvisiacich odborov, ale aj pre každého, kto sa zaujíma o mestské plánovanie a rozvoj, nedávnu históriu a evolúciu vnímania historických vrstiev mesta a ich transformácie, úpadku alebo ochrany v rámci rastu post-socialistických miest.

V roku 2018 dosiahlo už množstvo objektovej povojnovej modernistickej architektúry vek 50 rokov, ktorý je podľa zákona potrebný na zapísanie na zoznam kultúrnych pamiatok. O aký modernizmus sa tu však jedná? Ide o medzinárodný, socialistický alebo lokálny modernizmus? Nakoľko sú problémy týchto objektov spoločné? S Oleksandrom Burlakom, aktivistom hnutia #savekyivmodernism sa z ukrajinskej perspektívy pozrieme na bratislavskú modernistickú vrstvu a pokúsime sa zadefinovať jej politický rozmer a vplyv na dnešok. Po 2-3-hodinovej exkurzii na bicykloch po neskoromodernistických pamiatkach Bratislavy, sa v rámci diskusie zameriame na interakciu kontextov prepájajúcich príklady z Ukrajiny, Gruzínska a Arménska s miestnymi príkladmi.

Poznámka: Nezabudnite si priniesť na workshop vlastný bicykel.Oleksandr Burlaka je umelec a architekt žijúci v Kyjeve. Jeho tvorba sa zameriava na inštalácie, fotografiu a architektúru výstav. Burlakove práce zahŕňajú výskum, výtvarné umenie, kolaboratívnu prax, pričom sa často zameriava na architektúru a jej transformácie v post-sovietskych krajinách.
Oleksandr Burlaka bol členom skupín Melnychuk-Burlaka (2007-2011), Grupa Predmetiv (2011-2016), je zakladateľom a členom kurátorskej a aktivistickej interdisciplinárnej skupiny Hudrada (v ukrajinčine „kreatívna komisia“) a pôsobil v Architectural bureau ARDOC, Kyjev. Venuje sa zároveň výskumu architektúry, pričom jeho príspevky boli zaradené do publikácií ako The Book of Kyiv (publikácia ku Kyiv Biennial 2015), Kiew Architekturführer (Sprievodca architektúrou Kyjeva) vydavateľstva DOM; Soviet Modernism 1955-1991: Unknown History, vydavateľ Architekturzentrum Wien, kde bol zodpovedný za výskum a zber materiálov na Ukrajine; ako aj na výstavy Trespassing Modernities (Istanbul) a A Parallel Modernity. Soviet Architecture 1956-1991 (San Paolo). Počas rokov 2016-2017 bol členom skupiny Traveling Academy. The Empire Strikes Back?, ktorá skúmala post-sovietske mestské prostredie v Kišineve, Kyjeve, Minsku, Moskve, Tbilisi a Jerevane.

Melnychuk-Burlaka, Island, 2013Downloads
Kyivproject_poster.pdf (pdf, 256 kb)