english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Alexandra Pirici: Robotníci odchádzajú z továrne, z tiel sa stávajú spojivá

prednáška

prednášajúca:
Alexandra Pirici

20. apríla 2018 o 18:00
Kunsthalle Bratislava, Námestie SNP 12, Bratislava

Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.Projekt vznikol v spolupráci tranzit/sk a Ateliéru IN (Katedra intermédií, Vysoká škola výtvarného umenia, Bratislava) a realizovaný je v rámci programu Open Studio a Kunsthalle Bratislava.
Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE. 

Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt Open Studio podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci programu KEGA (č. 005VŠVU-4/2016).

Prednáška Alexandry Pirici bude nazerať na telo ako na materiál, nástroj a technológiu slúžiacu na uchovávanie pamäte, imagináciu, rozpracúvanie, pretváranie a spoluurčovanie socio-ekonomických prostredí. Zároveň bude odkazovať na vlastnú performatívnu prax umelkyne vzťahujúcu sa k situovaniu a stelesneniu histórie, prelínaniu lokálneho a globálneho, ale aj k umeniu ako možnosti špecifického nazerania a vnímania na jednej strane či predmetu masovej výroby na strane druhej, hľadajúc spôsoby problematizovania jeho budúcnosti.


Alexandra Pirici vychádza zo svojho profesionálneho zázemia choreografky, pričom sa touto disciplínou nenecháva obmedziť. Pracuje s rôznymi formami médií od performance cez vizuálne umenie až po hudbu. V New Museum v New Yorku bola len nedávno otvorená jej rozsiahla samostatná výstava (2018). Jej práce boli súčasťou deceniálnej prehliadky umenia Skulptur Projekte Münster 2017, vystavovala na 55. benátskom Bienále umenia v rumunskom pavilóne, v londýnskej galérii Tate Modern, v Tate Liverpool, na 9. berlínskom Bienále súčasného umenia, na prehliadke Manifesta 10, v parížskom Centre Pompidou, v New Museum v New Yorku, v Ludwig Museum v Kolíne, na 12. Swiss Sculpture Exhibition, vo Van Abbemuseum, v berlínskom Hebbel am Ufer, ako aj v Múzeu moderného umenia vo Varšave a v mnohých ďalších.

Alexandra Pirici: Co-natural, 2018. Z výstavy v New Museum, New York. Foto: Julieta Cervantes