english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kooperatívne mesto a jeho financovanie: Komunitné financie a ekonómia občianskych priestorov

prednáška a workshop

prednášajúci a vedúci workshopu:
LEVENTE POLYAK

Prednáška
Čas:
4.12. 2017, 17:00
Miesto:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 117


Workshop
pre študentov architektúry a príbuzných odborov
Čas:
5.12. 2017, 10:00 – 16:00
Miesto:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 117

Rozvrh workshopu
10.00 Úvod
10.30 Organizovanie komunít
12.00 Obed
13.00 Práca s inštitúciami
14.30 Prístup ku kapitálu
16.00 Záver

Účasť na workshope je bezplatná. Pre účasť sa prosím zaregistrujte mailom na adrese nina.bartosova@stuba.sk do 3. decembra!

Podujatia budú prebiehať v angličtine.


Levente Polyak je mestský plánovač, vedec, obhájca komunít a politický poradca. Po štúdiu architektúry na Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzite, urbanizmu na Parížskom inštitúte urbanizmu a sociológie na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti a na Vysokej škole spoločenských vied v Paríži, pôsobil ako externý prednášajúci na Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti, na Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzite a na TU Wien. Ako hosťujúci lektor pôsobil na Columbia University, na École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais a je držiteľom titulu PhD v odbore sociológie zo Stredoeurópskej univerzity. Pracoval na projektoch urbánnej regenerácie pre New York Department of City Planning, pre Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration v Parížia a pre Assessorato della Rigenerazione Urbana v Ríme. Je editorom časopisu Cooperative City, spoluzakladateľom organizácie Eutropian Research & Action (Viedeň – Rím) a členom KÉK – Maďarského centra súčasnej architektúry (Budapešť). V Budapešti viedol v rámci KÉK program Lakatlan, ktorého cieľom bola pomoc neziskovým organizáciám a sociálnym podnikom s prístupom k priestorom a ekonomickej udržateľnosti, v Ríme inicioval projekt v rámci siete URBACT s názvom Temporary Use as a Tool for Urban Regeneration (Dočasné využitie ako nástroj mestskej regenerácie). K jeho nedávnym knihám patria Vacant City: Experiments in Inclusive Urban Regeneration (Opustené mesto: Experimenty s inkluzívnou urbánnou regeneráciou, 2015), Civil Város: Lakatlan ingatlanok a közösségek szolgálatában (Občianske mesto: Komunitné využitie neosídlených nehnuteľností, 2016) a Funding the Cooperative City: Community Finance and the Economy of Civic Spaces (Financovanie kooperatívneho mesta: Komunitné financie a ekonómia občianskych priestorov, 2017).

http://polyaklevente.net/
http://eutropian.org/
https://cooperativecity.org/

Kultúrne, sociálne, komunitné a edukačné priestory sa v poslednej dobe stávajú laboratóriami nových foriem živej pracovnej, vzdelávacej a kolektívnej výmeny. Tieto občianske priestory však čelia mnohým problémom vtedy, keď sa snažia založiť stabilné ekonomické štruktúry, ale aj z nedostatku finančných rezerv, ktoré by zaistili ich dlhodobé fungovanie a relatívnu autonómiu.

Nedávna ekonomická recesia v mnohých krajinách vyústila do zničujúcej exekučnej krízy. Jej dôsledkom bol aj stúpajúci počet nevyužívaných nebytových nehnuteľností. Tie v mnohých európskych mestách predstavujú príležitosť osvojiť si alternatívne modely zdola vytváraných a komunitne riadených procesov urbánneho rozvoja. To často nadobúda formu adaptívneho znovuosídľovania prázdnych budov, priestorov či pozemkov. V mestách, v ktorých sa vďaka správnym podmienkam a zárukám utvorili silné spojenectvá rôznych činiteľov, vznikli trvanlivé štruktúry a príležitosti. Inde sa naopak zdola organizované regeneračné projekty stali predmetom inštrumentalizácie a boli zahrnuté do inštitucionálnych alebo na zisk orientovaných rozvojových procesov. Sú však aj miesta, kde sa kvôli absencii dôveryhodných verejných činiteľov stali strážcami verejných hodnôt a poskytovateľmi verejných služieb neziskové, súkromné a občianske iniciatívy.

I keď návrat trhu s nehnuteľnosťami späť do „normálu“ ohrozil nejeden občiansky priestor, mnohé z nich disponovali nástrojmi a schopnosťami , bez ktorých by ďalší krok smerom k stabilite nebol možný. Viaceré iniciatívy vo svojej snahe stabilizovať svoje fungovanie počítajú stále viac s mocou lokálnej komunity, rozptýleného davu a nových finančných aktérov, ktorí by mohli investovať do ich aktivít. Štruktúry spoločného alebo kooperatívneho vlastníctva v mnohých prípadoch vylučujú možnosť špekulácie s nehnuteľnosťami. V iných prípadoch sa zas nové sociálne služby integrujú do lokálnych ekonomických tkanív spoliehajúc sa na nevyužité zdroje a kapacity. Nové kooperatívne rozvojové procesy sa však spájajú aj s nástupom nových druhov investorov, ktorí sa riadia princípmi etiky alebo udržateľnosti, prípadne sa snažia stiahnuť nehnuteľnosti z trhu.

Prednáška sa bude zaoberať práve tým, ako sa rôzni aktéri, praktiky, modely, mechanizmy a názory adaptovali na meniaci sa sociálno-ekonomický kontext. Pozornosť bude venovaná aj ich experimentom s novými finančnými a ekonomickými modelmi občianskych priestorov, sprístupňovaním komunitného kapitálu, udržiavaním ziskov v susedstvách a zaisťovaním priestorov v obrane pred verejným nátlakom a ekonomikou extrakcie.

Spoločný projekt tranzit.sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzit.

Bairro Intendente Festival, Largo Residências, Lisabon, 2017
Foto: Levente Polyák