english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Skrytá hra práva - Moskovské procesy

prednáška a premietanie v rámci výstavy Skrytá hra práva

Program:

18:00 :Avi Feldman: Skrytá hra práva, prednáška v tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

20:00 : Moskovské procesy, réžia Milo Rau, Nemecko 2014, 86 min, v ruskom a nemeckom jazyku s anglickými titulkami v A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava

Prednáška bude prebiehať v angličtine.

V predslove ku knihe The Making of Law (Ako vzniká právo) sa Bruno Latour pozastavuje nad tým, že právo je príliš komplikované na to, aby mu väčšina z nás rozumela. Môžeme tak hovoriť o „skrytom práve“ pre jeho schopnosť unikať našej pozornosti a vymykať sa nášmu porozumeniu. Toto napätie medzi viditeľným a neviditeľným, medzi prítomným a neprítomným je úrodnou pôdou pre umenie a jeho pôsobenie vo vzťahu k právu. Výstava Skrytá hra práva v tranzit.sk, vytvorená v kurátorskej koncepcii Aviho Feldmana, sa snaží poukázať na latentnú moc práva prostredníctvom umeleckej intervencie a jeho vizualizovania.

Pripravovaná prednáška Aviho Feldmana bude venovaná nielen tézam a teoretickým rámcom výstavy, poskytne v nej aj detailnejší pohľad na prienik medzi umením a právom. Prednáška sa bude konať v tranzit.sk, po ktorej bude v A4 – priestore súčasej kultúry, nachádzajúcom sa len pár minút chôdze od tranzitu, nasledovať premietanie dokumentárneho filmu Mila Raua Moskovské procesy.

Podnetom k vytvoreniu divadelného projektu a následného dokumentárneho filmu Moskovské procesy bolo zatknutie a odsúdenie punkovej skupiny Pussy Riot v roku 2012. Podľa ich režiséra Mila Raua v trestnom stíhaní, súdnom procese a odsúdení aktivistiek kulminuje desaťročie antidemokratických procesov, ktoré ruský režim vedie proti umeleckej obci a politickým aktivistom. Na tomto pozadí film zobrazuje trojdennú rekonštrukciu politického procesu, počas ktorého sa umenie, kultúra a právne konflikty dávajú do pohybu.

Milo Rau sa venuje réžii a produkcii divadelných projektov, performancií, filmov a kníh v rámci Medzinárodného inštitútu politickej vraždy (International Institute of Political Murder) od roku 2007. Vo svojich projektoch využíva priestor súdnej siene ako schému, ktorou stavia „realitu pred súd“. Prostredníctvom vykonštruovaných procesov, ako Zürišské procesy a Moskovské procesy (2013), skúma Milo Rau podstatu ale aj estetické kvality trestného konania. Pretrvávajúci záujem o právnu sféru, jej moc a vplyv, potvrdzuje aj ďalší projekt Mila Raua Konžský tribunál.

Avi Feldman žije striedavo v Tel Avive, Berlíne a Drážďanoch, kde pôsobí ako kurátor a teoretik umenia. Od roku 2013 sa venuje výskumu súčasnej podoby vzájomných vzťahov medzi umením a právom v rámci doktorandskému štúdiu na University of Reading (UK) a na Zurich University for the Arts.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja

© IIPM / Maxim Lee