english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Anton Lederer / Susedstvo, umenie a empowerment /

čas:: 30.3. 2017 o/at 16:00
miesto:: Café Berlinka, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Spoločný projekt tranzit/sk a Ateléru IN (Katedry intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava) v rámci programu Open Studio /

V roku 2000, rok potom ako Anton Lederer a Margarethe Makovec spoločne založili centrum súčasného umenia < rotor >, otvorili prvý umelecký priestor v špecifickej časti Grazu, v ktorej sídlia dodnes. Hneď od začiatku bral < rotor > do úvahy verejný priestor časti mesta nazývanej Annenviertel, ktorá bola po stáročia jednou z najdôležitejších štvrtí pre imigrantov prichádzajúcich do Grazu a miestom, kde od industrializácie býva predovšetkým robotnícka trieda. Dlhodobý projekt „The Art of Urban Practice“ (Umenie mestskej praxe), ktorý od roku 2008 spoločne realizuje multidisciplinárny tím, má za cieľ skúmať možnosti spolupráce a realizácie umeleckých projektov vo verejnom a sociálnom priestore štvrte.

Anton Lederer vo svojej prednáške predstaví rôzne projektové stratégie, s ktorými < rotor > počas svojho pôsobenia experimentoval. Ich základom bola vždy komunikácia s miestnym obyvateľstvom, majiteľmi prevádzok a ďalšími užívateľmi okolitého verejného priestoru.

„Podobne ako na začiatku, stále nás zaujíma, ako miestni ľudia premýšľajú o zmenách, ktoré vo štvrti prebiehajú. Vo všetkých našich projektoch sme sa snažili použivať metódy komunikácie a vytvárať situácie, v ktorých sa môžu umelci a kultúrni pracovníci ako i teoretici a aktivisti stretávať tvárou v tvár s miestnymi obyvateľmi, podnikateľmi a okoloidúcimi.“

Jedna zo základných otázok všetkých týchto projektov zostáva stále aktuálna: ako možno vhodne vstupovať umeleckou produkciou do verejného a sociálneho priestoru tak, aby podporovala tendencie empowermentu jeho obyvateľov – teda „zmocnenia“ jednotlivcov, nadobúdania moci a schopnosti rozhodovať o sebe samom?

Anton Lederer sa narodil v Graze v roku 1970. V roku 1994 začal u seba doma organizovať verejné prezentácie umenia. O rok neskôr spolu s Margarethe Makovec založili prvú iniciatívu pod názvom „Raum für Kunst” (Priestor pre umenie). V roku 1999 spoločne založili < rotor > a toto centrum súčasného umenia v Grazi vedú doteraz. Ich program je orientovaný na sociálne a politicky relevantnú umeleckú tvorbu a na spoluprácu medzi umeleckými scénami v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Pre ich aktivity usilujúce o oslovenie publika, ktoré bežne nenavštevuje umelecké inštitúcie a nabádajúce k diskusii o utváraní subjektov sociálnej transformácie, zohráva verejný a sociálny priestor kľúčovú rolu.

webstránka < rotor >

foto: bankleer, "TOHUBASSBUUH", 2014-2015. photo: < rotor >

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt Open studio je podporený z programu KEGA Ministerstva školstva SR (č.005VŠVU-4/2016).

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja