english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

VYPRÁZDNENÝ MODERNIZMUS: ŽIVOT A ZÁNIK POVOJNOVEJ ARCHITEKTÚRY V STREDNEJ EURÓPE

Účastníci diskusie: KEK, Archimera, forum 4 AM, Centrala, Autoportret

23.4.2015 o 16.00

Diskusia bude v angličtine.

Projekt sleduje zmeny osudu povojnovej modernistickej architektúry: skúma a demonštruje, ako sa vnímanie povojnovej architektúry v strednej Európe vytráca do pamäte socialistického režimu; ako sa stáva predmetom odmietania, zabúdania, nefunkčnosti ale aj na druhej strane objavovania a ochrany. Zamýšľa sa nad otázkou: prečo sa konkrétne stavby nedokážu prispôsobiť zmenám politických okolností a stanú sa spoločensky stigmatizovanými objektami. Na základe týchto otázok sa výskum a s ním spojené workshopy budú snažiť vytýčiť hlavné myšlienky zložitosti vzťahu povojnovej architektúry, prostredia a spoločnosti.