english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Catarina Simão

Uhuru: stretnutie s Filmovým archívom Mozambiku

Prednáška a diskusia
25.3.2015, 17:00
Adresa

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Hviezdoslavovo nám. 18
Miestnosť č. 220

Prednáška bude v anglickom jazyku.

Catarina Simão (nar. 1972) je umelkyňa z Lisabonu. Jej práce sú postavené na dlhodobých výskumných projektoch, ktoré si vyžadujú partnerstvo v spolupráci a rozličné formy prezentácie pred verejnosťou, ako napríklad umenie inštalácie, premietania, participatívne workshopy a prednášky. Simão je známa najmä pre jej esejistické vystavovanie, využívajúc dokumentáciu, písanie, filmy a videá zviazané s Mozambickými filmami a obrazmi realizovanými počas bojov o oslobodenie spod portugalskej koloniálnej nadvlády a vzápätí po nich. Jej diela boli prezentované v Múzeum Serralves, Bienále Manifesta 8, Africa.cont, Múzeum Reina Sofia a iných inštitúciách v Európe a tiež v Mozambiku, USA a Libanone. Mozambique Institute Project je jej posledný projekt, zapájajúci kino-akciu a pedagogiku.

Prednáška je organizovaná v rámci kurzu „Kurátorstvo a archív. Kritické perspektívy na paralelné kultúrne histórie“ s podporou PATTERNS Lectures, inciované ERSTE Foundation a zavedené WUS Austria. www.patternslectures.org. Program organizovaný a financovaný v spolupráci s tranzit.sk. . sk.tranzit.org Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzitu. Kurz je súčasťou učebného plánu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. www.vsvu.sk

Catarina Simão, Working with Tempo de Luta, 2014