english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Foucaultove slová o veciach

prednáška & diskusia

29.11.2004 - 01.12.2004

29. 11. 2004 o 18.00
Zichyho palác,
Ventúrska ul., Bratislava
1. posch., sobášna sieň

Mária Ferenčuhová:
Archív versus archeológia. Moi, pierre Riviere...podľa Michela Foucaulta a podľa Reného Allia

Josef Fulka:
Pierre Riviere: zločin, abnormalita, animalita

Moderuje:
Miroslav Marcelli

30. 11. 2004 o 18. 00
V MU
Svoradova ul., Bratislava
malá kinosála

Miroslav Marcelli:
Foucault a mesto

Moderuje:
Peter Michalovič

1. 12. 2004 o 18. 00
V MU
Svoradova ul., Bratislava
malá kinosála

Miroslav Petříček:
Foucaltov pohľad

Moderuje:
Peter Michalovič

jazyk
slovenčina | čeština

vstup zdarma