english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

René Block: Balkan and Others

prednáška & diskusia

21.10.2004, 16:00
Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 17, Bratislava

René Block
riaditeľ Kunsthalle Fridericianum Kassel
Balkan and Others

A premietanie unikátneho filmu bulharskej dokumentaristky
Adela Peeva Whose is this Song? (2003, Camera: Joro Nedelkov, produced by: Slobodan Milovanovich, Paul Pauwels, 70 min.)

...a funny, dramatic and tragicomic account of the search for the truth about a song...
...an exciting journey around turkey, greece, macedonia, albania, bosnia and bulgaria...


miestnost 135
1. posch.

vstup zdarma

jazyk
nemčina / slovenčina

Balkán a ostatné
Umenie balkánskeho regiónu sa od istého času teší zvláštnemu záujmu západnej verejnosti – a to absolútne právom. Juhovýchodná Európa sa môže pochváliť živou a razantne sa rozvíjajúcou umeleckou a kultúrnou scénou. Pre seba som Balkán objavil z Istanbulu, kde som mal možnosť byť v roku 1995 kurátorom Bienále (“Orient/ation”). Tu bol začiatok mojej cesty objavov, ktorá viedla k “Balkánskej trilógii”. Tá sa začala v roku 2003 v Kunsthalle Fridericianum výstavou “V priepastiach Balkánu” a ďalej pokračovala výstavami a sympóziami, organizovanými našimi tamojšími partnermi v balkánskom regióne. Skončila sa tohto roku výstavami Mangelos-Retrospektive a 5. Cetinje Biennale. “Balkánskou trilógiou”, ktorú podporila Kulturstiftung des Bundes, sme sa pokúsili podporiť ako nový model spolupráce vzájomný dialóg krajín juhovýchodnej Európy. Chceli sme preraziť existujúce hranice, tak geografické, ako aj tie v hlavách ľudí.

René Block
Narodil sa v roku 1942 a vyrastal v Dolnom Porýní. V roku 1964 ako 22 ročný otvoril v Berlíne galériu, kde prvé výstavy a performancie usporadúvali vtedy mladí umelci ako Gerhard Richter, Sigmar Polke, Wolf Vostell, Joseph Beuys a Nam June Paik.
Ako najmladší galerista v Nemecku bol Block v roku 1967 prijatý do “Spolku progresívnych nemeckých obchodníkov s umením” [Verein progressiver deutscher Kunsthändler], ktorý usporiadal prvé Trhy umenia [Kunstmärkte]v Kolíne.
V roku 1974 získal Cenu za umenie nemeckého Združenia kritikov [Kunstpreis des deutschen Kritikerverbandes] za 10 ročnú galerijnú prácu v Berlíne. V tom istom roku otvoril galériu v New Yorku akciou “Mám rád Ameriku a Amerika má rada mňa” Josepha Beuysa.
Paralelne k tomu Block začína svoju činnosť ako kurátor veľkých a čiastočne historických prehľadových výstav pre Nový berlínsky umelecký spolok [Neuer Berliner Kunstverein], (“Grafické techniky”, 1972 a “Dejiny Multiples”, 1973). Pre Berliner Festwochen a Akadémiu umení bol kurátorom projektov “Downtown Manhatten: SoHo” (1976) a “Pre oči a uši” (1980).
V roku 1982 prešiel Block ku Berlínskemu programu umelcov DAAD [Berliner Künstlerprogramm des DAAD].
Do roku 1992 tam zodpovedal za starostlivosť o výtvarníkov a skladateľov a organizoval nespočetné výstavy a koncerty (o. i. hudobný festival “Invencie”).
Od roku 1993 tri roky určoval program Služieb pre výstavy na Inštitúte pre zahraničné vzťahy [Programm des Ausstellungsdienstes am Institut für Auslandsbeziehungen], ktorý je zodpovedný za prezentáciu nemeckého umenia v zahraničí.
Najdôležitejšie Blockom organizované výstavy posledných rokov boli:1990 “Konfekčný bumerang” [Readymade Boomerang], 8. bienále Sydney
1991 “Premeny” [Umwandlungen], Nationalgalerie Soul
1992 “Hlavou proti múru” [Mit dem Kopf durch die Wand], Statens Museum Kopenhagen
1993 “O maliarstve” [Über Malerei], výstava k 300-ročnému trvaniu Akadémie výtvarných umení [Akademie der Bildenden Künste] vo Viedni
1995 “Orient/ácia” [Orient/ation], 4. bienále Istanbul
1997 “Pro Lidice”, Múzeum výtvarných umení Praha
1998 “Echolot”, Museum Fridericianum Kassel
1999 “Chronos a Kairos”, Museum Fridericianum Kassel
2000 “Eurafrica”, 3. bienále Kwangju, Kórea
“Pieseň o zemi” [Das Lied von der Erde], Museum Fridericianum Kassel
2001 ”Stratené a nájdené” [Lost and Found], ApexArt, New York
”Hľadiac na teba” [Looking at you], medzinárodné videopráce, Kunsthalle Fridericianum Kassel
- V roku1994 získal dánsku “Cenu Arthura Kopckeho” v Kopenhagene. (Pred ním ju získali Lawrence Weiner (1991), Per Kirkeby (1992), a Ilja Kabakov (1993).)
- Od júla 1997 je René Block riaditeľom Kunsthalle Fridericianum v Kasseli.