english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

MILOŠ LAKY

OTVORENIE | OTVORENIE

&

Ján Zavarský, Stano Filko,
Rudolf Sikora, Július Koller,

Ľubomír Ďurček, Tomáš Štrauss,
Aurel Hrabušický, Anna Hurbanová

&

ďaľší | others

tranzit dielne | workshops
studená 12, bratislava, slovensko | slovakia

30.03. - 06.06., 2010

otvorené | open

štvrtok - piatok | thursday to friday
od | from 15:00 do | to 17:00
sobota - nedela | saturday - sunday
od | from 14:00 do | to 18:00

iniciované | initiated by

Fedor Blaščák & Boris Ondreička

otvorenie | opening
štvrtok | thursday

29.04.2010

(18:00)

Miloslav Laky (1948 - 1975)

- diskusia | discussion

(20.00)