english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

9. Futurologický Kongres, Bratislavská Kapitola

TALK TO ME! (Budúcnosť Jazyka)

dátum: 22-23. september 2018, 15:00 - 20:00
miesto: Budova Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

Podujatie organizuje APART v spolupráci s tranzit.sk


predaj vstupeniek tu


PROGRAM
Deň 1: sobota, 22 september, 2018, 13:00-20:00

15:00-15:15

Peter Sit - Úvod

15:15-15:30
Julieta Aranda. Úvodný komentár
9. Futurologický kongres: Ako spôsob rozprávania, jazyk nad rámec hovoreného slova.

15:30-16:00
radioee.net (vzdialená konverzácia)

16:00-17:00
Radioee.net
The Language of Gezi Park, živé vysielanie

17:00-17:40
Daniel Grúň
Telesné vysielače. Slovenské Konceptuálne umenie ako Paranormálna a Parainšitucionálna aktivita

17:40-18:00
PRESTÁVKA 20 MINÚT

18:00-18:30
Boris Ondreička
Against Ontological Future

18:30-19:30
Ayumi Paul
Why I Blushed, performatívna prednáška

19:30-20:00
diskusia s účastníkmi


Deň 2: nedeľa, 23. september, 2018, 15:00-20:00

15:00-15:15

Julieta Aranda
úvodný komentár k druhému dňu

15:30-16:00
Tony Yanick
STO.RE, cultural practices of mnemonic immediacy, performatívna prednáška

16:00-16:30
Nicoline van Harskamp
PDGN, premietanie a diskusia

4:30 - 5:00
Karl Holmqvist
Understanding is Overrated, performancia

5:00 - 5:40
Chaosdroid & Boris Vitázek
Language Exercises for Sonic Spaces (LESS), audio-vizuálna performancia

6:00
Záverečná diskusia

TALK TO ME! (Budúcnosť Jazyka)

Nadchádzajúce vydanie deviateho Futurologického Kongresu sa uskutoční v Bratislave v auditóriu Slovenského rozhlasu. Zámerom kongresu je pozrieť sa na budúcnosť z rozdielnych perspektív, vyhýbajúc sa zovšeobecňujúcim gestám alebo vyhlasovaniu prognóz a predpovedí.

Bratislavské vydanie Futurologického Kongresu sa zameriava na budúcnosť jazyka. Jazyk nazeraný z širokej perspektívy môže zahŕňať mnoho vecí: existuje ako hlas, text, či hudobné notácie... Jazyk je komunikácia. Komunikuje prostredníctvom slov, ale aj ticha, ktoré tieto slová pomáha tvarovať. Je to spev, sú to príbehy šírené ústnym podaním; nedorozumenia, znamenia, zvláštne akcenty a nesprávne preklady. Je jazyk tela a komunikačné prostriedky tých, ktorí nemôžu hovoriť. Sú hudobné nástroje a interakcie zvierat na frekvenciách, ktoré ľudské ucho nie je schopné zaznamenať. Je tu kadencia a popevok poézie, keď sa prednáša a znie celkom inak, keď ju len čítaš z papiera. Je vábenie vtákov, nízkofrekvenčné dunenie zeme, slovné spojenia a frázy istej generácie, no tiež slovné spojenia a frázy vlastné istým politickým hnutiam. Je tu jazyk univerzalizmu a je tu tiež strašný jazyk, ktorý je zvukom vojny.


Podujatie organizuje APART v spolupráci s tranzit.sk

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, projekt tiež podporila Spoločnosť Júliusa Kollera.

Mediálny partner: Kapitál