english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Prečo umelci zakladajú odbory? Prekarizácia a iniciatívy, ktoré sa usilujú riešiť problémy umeleckej prevádzky

prednáška Elišky Mazalanovej

30. marca 2023, 18:00


Why Don´t Artists Form a Union? (Prečo umelci nezakladajú odbory?) je názov práce newyorského umelca Wiliama Powhidu. Vo forme grafu v nej zaznamenáva svoju trochu sarkastickú analýzu dôvodov, pre ktoré sa umelkyne a umelci zdráhajú vzájomne organizovať a usilovať o zmenu svojich pracovných podmienok. Od egocentricky nastavených, individualisticky a kompetitívne založených postojov odrážajúcich charakter ekonómie umenia, v ktorej víťaz berie všetko po skeptické, frustrované či apologetické vyjadrenia odôvodnené zaneprázdnenosťou alebo vyhorením. Hoci táto práca reflektuje špecificky situáciu v USA, ponúka obraz všeobecne platných princípov, ktorými sa riadi svet umenia podporujúcich rôzne formy nerovnosti, ako aj podmienok vedúcich k prekarizácii a vykorisťovaniu väčšiny zúčastnených.

Napriek tomu je množstvo aktívnych umelcov a umelkýň a spolu s nimi ďalších kultúrnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí sa najmä v poslednej dekáde aktívne organizujú, zakladajú nielen formálne či neformálne odborové združenia, kooperatívy či rôzne iné iniciatívy. Usilujú o zmenu pracovných a sociálnych podmienok či vzájomnú podporu nielen seba a svojich kolegov a kolegýň, ale častokrát aj iných prekarizovaných pracujúcich. Iní si zas volia cestu odchodu, opustenia sveta umenia, ktorý však neznamená rezignáciu na umenie ako také, no naopak presvedčenie, že je možné umenie vytvárať a zdieľať v rámci iných, spravodlivejších a udržateľnejších, štruktúr.
Mohli by sme sa niečím z toho inšpirovať?

Eliška Mazalanová je umelecká kritička a kurátorka, PhD titul obhájila na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, magisterské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako programová koordinátorka tranzitsk, kurátorka v Považskej galérii umenia a Žiline, v Slovenskom múzeu dizajnu a vo viacerých nezávislých galériách a projektoch. Zaujíma sa o sociálne a environmentálne angažované umenie, tému práce, kolaboratívnu prax, spoluprácu s publikom a spoločenský a politický potenciál umenia.


Prednáška vychádza z výskumu, ktorý formou štipendia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri: Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, GoOut.net

Ilustratívna koláž